RISE ABOVE THE NOISE.

ExtraHop Networks là một công ty phân tích không gian mạng doanh nghiệp có trụ sở tại Seattle, Washington. ExtraHop giúp các tổ chức hiểu và bảo mật môi trường của họ bằng cách phân tích tất cả các tương tác mạng trong thời gian thực và tận dụng việc học máy để xác định các mối đe dọa, cung cấp các ứng dụng quan trọng và đầu tư an toàn vào đám mây tích hợp.

ExtraHop bán các sản phẩm cho các trường hợp sử dụng Hoạt động CNTT và Bảo mật. Công ty đã ra mắt sản phẩm phân tích lưu lượng mạng Reveal (x) cho các nhóm Hoạt động bảo mật vào năm 2018. Cuối năm đó ExtraHop cho ra đời giải pháp Reveal (x) dành cho Microsoft Azure, sản phẩm bảo mật cho nền tảng đám mây Azure.

Cốt lõi của công nghệ ExtraHop là một thiết bị mạng thụ động sử dụng chạm mạng hoặc phản chiếu cổng để nhận lưu lượng mạng và sau đó thực hiện việc phân phối lại toàn bộ thời gian thực để trích xuất các số liệu giao thức cấp ứng dụng và thông tin được chỉ định tùy chỉnh khác có trong giao dịch tải trọng. Một tập hợp con của các số liệu này được gửi tới đám mây nơi chúng được sử dụng làm các tính năng học máy để chủ động phát hiện hành vi bất thường có thể chỉ ra các vi phạm dữ liệu, ransomware và các mối đe dọa khác cũng như các vấn đề về hiệu suất.

Các thiết bị ExtraHop có thể được triển khai tại chỗ hoặc trong các dịch vụ đám mây công cộng như Amazon Web Services (AWS) và Microsoft Azure.

Vietnet Distribution JSC hiện đang là nhà phân phối chính thức của ExtraHop tại Việt Nam. Các giải pháp tổng quan và toàn diện của Ixia bao gồm kiểm tra, an ninh, và tầm nhìn. Tài liệu giới thiệu này sẽ giới thiệu bạn tất cả qua video, IOT,… Ngoài ra, tài liệu bao gồm kiểm tra an ninh, khả năng phục hồi an ninh và các mối đe dọa thông minh.