DATA ENCRYPTION – MÃ HÓA DỮ LIỆU

Data Encryption – Mã hóa dữ liệu là gì?

Mã hóa dữ liệu là động tác chuyển đổi dữ liệu từ dạng này sang dạng khác hoặc khóa mã để chỉ những người có quyền truy cập vào khóa bí mật (còn gọi là khóa giải mã) hoặc mật khẩu mới có thể đọc được. Dữ liệu được mã hóa thường được gọi là bản mã, trong khi dữ liệu không được mã hóa được gọi là bản rõ. Hiện nay, mã hóa là một trong những phương pháp bảo mật dữ liệu phổ biến và hiệu quả nhất được sử dụng bởi các Tổ chức, doanh nghiệp. Có hai loại mã hóa dữ liệu chính – mã hóa bất đối xứng, còn được gọi là mã hóa khóa công khai và mã hóa đối xứng.

Công dụng chính của Mã hóa dữ liệu:

Mục đích của mã hóa dữ liệu là để bảo mật dữ liệu số vì nó được lưu trữ trên các hệ thống máy tính và được truyền tải qua hệ thống internet hoặc các mạng máy tính khác. Tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu (DES) từng phổ biến nay đã được thay thế bằng các thuật toán mã hóa hiện đại đóng vai trò quan trọng trong bảo mật hệ thống CNTT và truyền thông.

Các thuật toán này cung cấp tính bí mật và thúc đẩy các giải pháp bảo mật quan trọng bao gồm xác thực, tính toàn vẹn và không thoái thác. Xác thực cho phép xác minh nguồn gốc của tin nhắn, và tính toàn vẹn cung cấp bằng chứng cho thấy nội dung của tin nhắn không thay đổi kể từ khi được gửi đi. Ngoài ra, không thoái thác đảm bảo rằng người gửi tin nhắn không thể từ chối việc đã gửi tin nhắn.

Quá trình mã hóa dữ liệu:

Dữ liệu, hoặc bản rõ, được mã hóa bằng thuật toán mã hóa và khóa mã hóa. Quá trình dẫn đến kết quả dữ liệu được mã hóa, chỉ có thể được xem ở dạng ban đầu nếu nó được giải mã với mã khóa chính xác.

Mã khóa đối xứng (symmetric-key) sử dụng cùng một khóa bí mật để mã hóa và giải mã tin nhắn hoặc tệp. Mặc dù mã hóa đối xứng được xử lý nhanh hơn nhiều so với mã hóa bất đối xứng, tuy nhiên người gửi phải trao đổi mã khóa với người nhận trước khi anh ta có thể giải mã nó. Vì vậy các Công ty cảm thấy phiền toái khi cần phân phối và quản lý một cách an toàn một số lượng mã khóa lớn. Thế nên hầu hết các dịch vụ mã hóa dữ liệu đã điều chỉnh và sử dụng thuật toán bất đối xứng để trao đổi khóa bí mật sau khi sử dụng thuật toán đối xứng để mã hóa dữ liệu.

Mặt khác, mã hóa bất đối xứng, đôi khi được gọi là mã khóa công khai, sử dụng hai khóa khác nhau, một khóa công khai và một khóa bí mật. Khóa công khai có thể được chia sẻ với mọi người, nhưng khóa bí mật phải được bảo vệ. Thuật toán Rivest-Sharmir-Adeld (RSA) là một hệ thống mật mã để mã hóa khóa công khai được sử dụng rộng rãi để bảo mật dữ liệu nhạy cảm, đặc biệt là khi nó được gửi qua một mạng không an toàn như internet. Thuật toán RSA được sử dụng phổ biến vì cả khóa công khai và khóa bí mật đều có thể mã hóa tin nhắn để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính xác thực và không thể từ chối của giao tiếp điện tử và dữ liệu thông qua việc sử dụng chữ ký số.

encryption

Các giải pháp Mã hóa dữ liệu:

Các giải pháp bảo vệ dữ liệu sử dụng mã hóa dữ liệu có thể cung cấp khả năng mã hóa cho các thiết bị, email và chính dữ liệu đó. Trong nhiều trường hợp, các chức năng mã hóa này cũng được sử dụng bởi các tính năng kiểm soát cho các thiết bị, email và dữ liệu. Các Công ty và Tổ chức phải đối mặt với thách thức bảo vệ dữ liệu và ngăn ngừa thất thoát dữ liệu khi nhân viên sử dụng các thiết bị cá nhân, các ổ lưu trữ di động và ứng dụng web thường xuyên hơn như một phần của quy trình kinh doanh hàng ngày của họ. Dữ liệu nhạy cảm có thể không còn nằm dưới sự kiểm soát và bảo vệ của Công ty khi nhân viên sao chép dữ liệu vào các thiết bị di động hoặc tải nó lên các đám mây. Do đó, các giải pháp ngăn ngừa thất thoát dữ liệu có thể ngăn chặn hành vi trộm cắp dữ liệu và làm lây lan các phần mềm độc hại từ các thiết bị di động cũng như các ứng dụng web và đám mây. Để làm được vậy, họ cũng phải đảm bảo rằng các thiết bị và ứng dụng được sử dụng đúng cách và dữ liệu được bảo mật bằng mã hóa tự động ngay cả sau khi nó được gửi ra khỏi Tổ chức.

Mặc dù mã hóa dữ liệu có vẻ như là một quá trình khó khăn, phức tạp, tuy nhiên các giải pháp chống thất thoát dữ liệu đã xử lý công việc này một cách đáng tin cậy hàng ngày. Mã hóa dữ liệu không phải là việc mà Tổ chức, Doanh nghiệp có thể tự giải quyết một cách dễ dàng, thay vào đó nên lựa chọn các giải pháp có hỗ trợ tính năng mã hóa dữ liệu với thiết bị, email, v.v… nhằm đảm bảo dữ liệu của bạn an toàn.

 

THÔNG TIN HÃNG CUNG CẤP GIẢI PHÁP:

macafee

error: Content is protected !!