Application Delivery Controller (ADC)

Application Delivery Controller (ADC) is một thiết bị mạng máy tính trong trung tâm dữ liệu, thường là một phần của mạng phân phối ứng dụng (ADN), giúp thực hiện các tác vụ phổ biến, chẳng hạn như các công cụ được thực hiện bởi các trình tăng tốc web để tự tải khỏi máy chủ web. Nhiều người cũng cung cấp cân bằng tải. ADC thường được đặt trong DMZ, giữa tường lửa hoặc bộ định tuyến bên ngoài và trang trại web.

Xem thêm

Link Load Balancing (LLB) – Cân bằng tải đường truyền WAN

Link Load Balancing là một thuật ngữ dùng để chỉ việc quản lý lưu lượng được bắt đầu trong một mạng cục bộ được định sẵn để đi qua một trong các kết nối WAN. Bộ cân bằng tải liên kết nằm ở ranh giới LAN-WAN

Xem thêm

WAN Optimization

WAN Optimization là cụm từ được sử dụng để mô tả các ứng dụng và sản phẩm được sử dụng để quản lý và tăng tốc luồng dữ liệu trên một mạng diện rộng (WAN)

Xem thêm

TAP & Network Pocket Broker

Mạng TAP (Điểm truy cập đầu cuối) biểu thị một hệ thống theo dõi các sự kiện trên mạng cục bộ để hỗ trợ quản trị viên (hoặc kẻ tấn công) phân tích mạng. [Cần dẫn nguồn] Bản thân vòi thường là một thiết bị phần cứng chuyên dụng, cung cấp cách để truy cập dữ liệu chảy qua mạng máy tính.

Network Pocket Broker là một thiết bị hoạt động chỉ đạo các gói dữ liệu thô được chọn từ giao diện mạng (thường thông qua SPAN hoặc các điểm nhấn) đến các thiết bị giám sát và dịch vụ mạng cụ thể cũng như các ứng dụng quản lý và bảo mật hiệu suất.

Xem thêm