Application Security - Bảo mật cho Ứng dụng

application security

Bảo mật cho ứng dụng
dns security

DNS Security

Với bản chất là dịch vụ truy vấn có cấu trúc phân tán, có khả năng mở rộng gần như không giới hạn, hệ thống DNS được ra đời với mục đích chính là để truy vấn địa chỉ IP từ một tên miền. Mỗi Website có một tên và một địa chỉ IP. Địa chỉ IP gồm 4 nhóm số cách nhau bằng dấu chấm (IPv4). Khi mở một trình duyệt Web và nhập tên website, trình duyệt sẽ đến thẳng website mà không cần phải thông qua việc nhập địa chỉ IP của trang web. Giải pháp DNS cũng là một giải pháp Application Security bảo mật cho ứng dụng an toàn.

Database Security – Bảo mật Cơ sở Dữ liệu

Giải pháp dùng để giám sát hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu – Database Management System (DBMS) và bảo vệ chúng khỏi các tác nhân gây hại từ bên ngoài và bên trong thậm chí khỏi các tấn công exploit từ giữa các cơ sở dữ liệu.

Bảo vệ dữ liệu

database security
waf

Web Application Firewall – Bảo mật Ứng dụng Web

Hầu hết các giải pháp Web Application Firewall (WAF) chỉ hỗ trợ học trên ứng dụng (Application Learning – AL) để xây dựng hồ sơ WAF của họ nhằm bảo mật cho ứng dụng web. Giải pháp Application Security này cung cấp nhiều cơ chế bảo vệ lớp ứng dụng khác nhau như bảo mật cookie và header, bảo vệ tấn công DDoS vào lớp ứng dụng, credential stuffing, bảo vệ CSRF,..

Email Security – Bảo mật Email

Giải pháp Secure Email Gateway giúp ngăn chặn các mối đe dọa trên cung cấp hệ thống bảo mật tổng thể cho dịch vụ Email khỏi các rủi ro và đe dọa bảo mật ở mọi quy mô doanh nghiệp, ngăn ngừa mất dữ liệu nhạy cảm và giúp duy trì các quy định về tuân thủ.

bảo mật cho ứng dụng

Email Security

bảo mật cho ứng dụng

Bảo mật cho ứng dụng

Ddos Protection – Bảo mật cho Tấn công DDOS

Giải pháp chống tấn công DDoS sử dụng công nghệ tiếp cận tấn công DDoS theo mức Stateless. Khác với cách tiếp cận truyền thống có trên các thiết bị Firewall, LB (Load Balancer), hay cả trên Router bằng công nghệ Statefull. Các thiết bị này sẽ bị giới hạn bởi năng lực phần cứng được dùng để thiết kế và sản xuất thiết bị. Các giải pháp DDoS Protection này cũng được tích hợp trong chương trình Application Security – bảo mật cho ứng dụng

Email Isolation – Cô lập Email

Giải pháp cô lập email giúp ngăn chặn các mối đe dọa mạng không thể xâm nhập vào các máy tính trạm của người dùng thông qua các đường link có trong email hoặc tệp đính kèm.

bảo mật cho ứng dụng

Bảo mật cho ứng dụng