Application Security – Bảo mật cho Ứng dụng

Giải pháp bảo mật cho ứng dụng (Application Security) mô tả các biện pháp bảo mật ở cấp ứng dụng nhằm ngăn chặn dữ liệu hoặc mã trong ứng dụng bị đánh cắp hoặc chiếm quyền điều khiển. Nó bao gồm các cân nhắc về bảo mật xảy ra trong quá trình thiết kế và phát triển ứng dụng, nhưng nó cũng liên quan đến các hệ thống và phương pháp để bảo mật cho ứng dụng sau khi chúng được triển khai

DNS Security

Với bản chất là dịch vụ truy vấn có cấu trúc phân tán, có khả năng mở rộng gần như không giới hạn, hệ thống DNS được ra đời với mục đích chính là để truy vấn địa chỉ IP từ một tên miền. Mỗi Website có một tên và một địa chỉ IP. Địa chỉ IP gồm 4 nhóm số cách nhau bằng dấu chấm (IPv4). Khi mở một trình duyệt Web và nhập tên website, trình duyệt sẽ đến thẳng website mà không cần phải thông qua việc nhập địa chỉ IP của trang web. Giải pháp DNS cũng là một giải pháp Application Security bảo mật cho ứng dụng an toàn. 

Vì DNS rất đễ bị tấn công và chiếm quyền điều khiển, cuộc tấn công sẽ chuyển hướng người dùng sang một trang web giả mạo nhằm đánh cắp thông tin nhạy cảm gây thiện hại cho doanh nghiệp. Vì vậy, để bảo vệ tốt các ứng dụng trên nền tảng web khỏi các mối đe dọa nên áp dụng DNS Security.

Xem thêm

Database Security – Bảo mật Cơ sở Dữ liệu

Giải pháp dùng để giám sát hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu – Database Management System (DBMS) và bảo vệ chúng khỏi các tác nhân gây hại từ bên ngoài và bên trong thậm chí khỏi các tấn công exploit từ giữa các cơ sở dữ liệu.

Các chương trình bảo mật này không chỉ được thiết kế bảo vệ dữ liệu, cơ sở dữ liệu mà còn giúp bảo vệ toàn bộ hệ thống quản lý liên quan đến dữ liệu, bảo vệ cho ứng dụng truy cập vào nó, tránh bị tấn công, xâm nhập hay các hư hỏng.

Một số mối đe dọa cần chú ý như:

  • Yếu tố nội bộ: đây là mối đê hoa tìm tàn khó kiểm soát và ngăn chặn nhất. Những nhân viên nội bộ có mục đích xấu, người có tính bất cẩn để sẽ gây ra các ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống cơ sở dữ liệu.
  • Do con người: cài đặt mật khẩu yếu, dễ đoán hoặc vô tình làm mất dữ liệu.
  • Các lổ hổng phần mềm: Các kẻ tấn công từ bên ngoài đều nhắm vào việc khai thắc các lổ hổng phần mềm để tiến hành tấn công vào đây.
Xem thêm

Web Application Firewall – Bảo mật Ứng dụng Web

Hầu hết các giải pháp Web Application Firewall (WAF) chỉ hỗ trợ học trên ứng dụng (Application Learning – AL) để xây dựng hồ sơ WAF của họ nhằm bảo mật cho ứng dụng web. Giải pháp Application Security này cung cấp nhiều cơ chế bảo vệ lớp ứng dụng khác nhau như bảo mật cookie và header, bảo vệ tấn công DDoS vào lớp ứng dụng, credential stuffing, bảo vệ CSRF, …

WAF sẽ bảo vệ các ứng dụng web bằng cách giám sát và lọc các lưu lượng HTTP của ứng dụng web và nền tảng internet với giao thức bảo vệ 7 lớp tạo ra lá chắn bảo vệ đặt giữa ứng dụng web và internet. Bảo vệ ứng dụng web khỏi các cuộc tấn công như giả mạo, cross-site-scripting, SQL injection.

Xem thêm

Email Security – Bảo mật Email

Hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng email trong quá trình hoạt động kinh doanh. Những kẻ tấn sẽ khai thác lổ hổng hoặc tạo ra các cuộc tấn công nhằm đánh cắp thông tin nhạy cảm có giá tri. Những cuộc tấn công email điển hình như thư rác, tấn công lừa đảo, phần mềm độc hại, xâm nhập mail, … Vì vậy bảo mật email vô cùng quan trọng mà các doanh nghiệp cần thực hiện ngay từ đầu.

Giải pháp Secure Email Gateway giúp ngăn chặn các mối đe dọa trên cung cấp hệ thống bảo mật tổng thể cho dịch vụ Email khỏi các rủi ro và đe dọa bảo mật ở mọi quy mô doanh nghiệp, ngăn ngừa mất dữ liệu nhạy cảm và giúp duy trì các quy định về tuân thủ.

Xem thêm

Ddos Protection – Bảo mật cho Tấn công DDOS

Giải pháp chống tấn công DDoS sử dụng công nghệ tiếp cận tấn công DDoS theo mức Stateless. Khác với cách tiếp cận truyền thống có trên các thiết bị Firewall, LB (Load Balancer), hay cả trên Router bằng công nghệ Statefull. Các thiết bị này sẽ bị giới hạn bởi năng lực phần cứng được dùng để thiết kế và sản xuất thiết bị. Các giải pháp DDoS Protection này cũng được tích hợp trong chương trình Application Security – bảo mật cho ứng dụng.

Cùng điểm qua các cuộc tấn công DDoS điển hình:

  • Tấn công DDoS ở lớp cơ sở hạ tầng: đây là kiểu tấn công phổ biến nhắm vào lưu lượng người dùng hay lưu lượng đồng bộ SYN. Tấn công có quy mô lớn với mục đích làm quá tải dụng lượng mạng và các máy chủ ứng dụng dẫn đến trải nghiệm người dùng lên website bị gián đoạn.
  • Tấn công ở lớp ứng dụng: Tuy ít phổ biến hơn nhưng lại có tính phức tập hơn hết. Tấn công có quy mô nhỏ nhưng thưởng tập trung vào các phần quan trọng của ứng dụng.
Xem thêm

Email Isolation – Cô lập Email

Giải pháp cô lập email giúp ngăn chặn các mối đe dọa mạng không thể xâm nhập vào các máy tính trạm của người dùng thông qua các đường link có trong email hoặc tệp đính kèm.

Các lợi ích của email isolation đem lại:

  • Các đường link URL độc hại sẽ bị cô lập thông qua các kiểm soát thích ứng dựa trên chức năng phát hiện rủi ro.
  • Webmail cá nhân sẽ được cô lập ngay lập tức để ngăn chặn sự lây lan của mối đe dọa đến các thiết bị khác
  • Ngăn chặn các hành vi đánh cắp dữ liệu hoặc thu thập các thông tin xác thực.
  • Dễ dàng triển khai nhanh chóng từ nền tảng đám mây. Không cần sử dụng phần cứng hay các yếu tố đầu cuối.
Xem thêm