Data Security – Bảo mật dữ liệu

Tài liệu tham khảo
cyber security

Data Encryption – Mã hóa dữ liệu

Mã hóa dữ liệu (Data Encryption) là động tác chuyển đổi dữ liệu từ dạng này sang dạng khác hoặc khóa mã để chỉ những người có quyền truy cập vào khóa bí mật (còn gọi là khóa giải mã) hoặc mật khẩu mới có thể đọc được. Dữ liệu được mã hóa thường được gọi là bản mã, trong khi dữ liệu không được mã hóa được gọi là bản rõ. Hiện nay, mã hóa là một trong những phương pháp bảo mật dữ liệu phổ biến và hiệu quả nhất được sử dụng bởi các Tổ chức, doanh nghiệp. Có hai loại mã hóa dữ liệu chính – mã hóa bất đối xứng, còn được gọi là mã hóa khóa công khai và mã hóa đối xứng.

Xem thêm

Data Loss Prevention (DLP) – Chống thất thoát dữ liệu

Data Loss Prevention – DLP, hay giải pháp phòng chống thất thoát dữ liệu là bộ giải pháp được kết hợp giữa Công cụ Phần mềm và Quy định/Quy trình nhằm đảm bảo tài sản dữ liệu của Tổ chức, doanh nghiệp không bị đánh cắp, rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích một cách vô tình hoặc cố ý bởi người dùng.

Xem thêm