SECURE WEB GATEWAY – CỔNG TRUY CẬP WEB AN TOÀN

Cổng truy cập web an toàn (SWG) là gì?

Ngược lại với Virtual Secure Web Gateway, Cổng truy cập web an toàn cung cấp khả năng bảo vệ chống lại các mối đe dọa bảo mật trực tuyến bằng cách thực thi các chính sách bảo mật của Công ty và lọc lưu lượng truy cập internet độc hại theo thời gian thực.

Ở mức tối thiểu, một Cổng truy cập web an toàn cần có khả năng năng lọc địa chỉ web (URL Filtering), kiểm soát ứng dụng cho các ứng dụng web, phát hiện và lọc mã độc. Bên cạnh đó, khả năng chống thất thoát dữ liệu qua kênh web cũng quan trọng không kém.

Cổng truy cập web an toàn

Tầm quan trọng của Cổng truy cập web an toàn

Khi các hệ thống mạng ngày càng phân tán và nhiều người dùng kết nối trực tiếp đến website từ bất kỳ vị trí và sử dụng bất kỳ thiết bị nào, việc cần thiết là phải bảo vệ được cả người dùng, hệ thống mạng của Công ty và dữ liệu đang được truy cập.

Cổng truy cập web an toàn ngăn chặn người dùng truy cập vào các trang web độc hại trên internet hoặc các ứng dụng đám mây mà có thể làm lây nhiễm mã độc vào các thiết bị của họ, từ đó lây lan sang mạng nội bộ của Công ty. Ngoài ra, Cổng truy cập web an toàn còn giúp đảm bảo rằng người dùng truy cập internet tuân thủ đúng theo các chính sách được quy định của Tổ chức và Doanh nghiệp.

Một số tính năng chính của Cổng truy cập web an toàn

  1. Phân tích lưu lượng truy cập internet theo thời gian thực: Cổng truy cập web an toàn kiểm tra lưu lượng truy cập internet theo thời gian thực, phân tích nội dung dựa trên chính sách của Công ty và đảm bảo mọi nội dung không phù hợp hoặc trái với chính sách của Công ty bị ngăn chặn. Phần lớn các giải pháp Cổng truy cập web an toàn cho phép quản trị viên thực thi các mẫu chính sách bảo mật phổ biến ngay lập tức và cũng có thể tùy chỉnh cấu hình các chính sách phù hợp với mô hình kinh doanh hoặc các yêu cầu riêng của từng Công ty.
  2. Bảo vệ cho người dùng ngoại tuyến: Khi lực lượng lao động trở nên phân tán, cần có các giải pháp bảo mật có khả năng bảo vệ mọi lúc, mọi nơi. Cổng truy cập web an toàn cho phép người dùng di chuyển địa điểm làm việc mà vẫn áp dụng chính sách bảo mật truy cập web tương tự như khi họ ở trong văn phòng. Kết quả là kết nối internet người dùng truy cập được bảo vệ cho dù bất kể họ đang làm việc ở đâu.
  3. Quản lý truy cập theo thời gian và nội dung: Bất kể Công ty cần hạn chế quyền truy cập của người dùng vào internet ở những thời điểm cụ thể, hoặc là muốn kiểm soát quyền truy cập vào từng nội dung web cụ thể, Cổng truy cập web an toàn có thể được cấu hình để tùy chỉnh phù hợp với chính sách sử dụng và quy định của từng Công ty. Người dùng cá nhân có thể được phân bổ hạn ngạch theo thời gian hoặc lịch trình nhằm đảm bảo năng suất làm việc tối đa hoặc bị giới hạn truy cập vào các trang web không liên quan đến công việc của họ.
  4. Chống thất thoát dữ liệu: Cổng truy cập web an toàn có thể ngăn chặn dữ liệu của Công ty bị rò rỉ thông qua kênh web dựa trên một số phương thức nhận diện cơ bản như từ khóa, cụm từ hoặc một số dữ liệu được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn như PCI, PII, v.v… Ngoài ra, Cổng truy cập web an toàn cũng có thể được tích hợp với các giải pháp chống thất thoát dữ liệu chuyên dụng để tạo thành một hệ thống bảo mật toàn diện giúp Doanh nghiệp hạn chế khả năng dữ liệu bị rò rỉ hoặc bị đánh cắp.
Tìm hiểu thêm thông tin về Secure Web Gateway hoặc Virtual Secure Web Gateway có thể liên hệ với Công ty cổ phần phân phối Việt Nét.

THÔNG TIN VỀ HÃNG CUNG CẤP GIẢI PHÁP

vendor forcepointlogo Fortinet