Giải pháp quản lý định danh và truy cập ( Identity and Access Management – IAM) là gì?

Giải pháp quản lý định danh và truy cập cung cấp khả năng quản lý tập trung thông tin người dùng, thông qua đó cung câp nhiều hình thức để dịnh danh và xác định người dùng truy cập vào tài nguyên hệ thống.

Giải pháp hỗ trợ định danh và xác thực người dùng thông qua nhiều cách thức như: xác thức một lần, xác thực thông qua Web Portal, xác thực 2 yếu tố.

Tầm quan trọng của giải pháp quản lý định danh và truy cập

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ và Internet thông qua hạ tầng mạng là tất yếu cho những hoạt động mạng hàng ngày của một hệ thống mạng doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quan trọng hơn là làm sao cung cấp bảo mật cho việc truy cập thông qua việc cho phép đúng người đúng thời điểm cập vào hệ thống.

Giải pháp quản lý định danh và truy cập cung cấp khả năng kiểm soát tương tự như một cổng kết nối cho phép xác thực và định danh người dùng đang truy cập vào từng phân vùng mạng trong hệ thống doanh nghiệp.

Ngoài ra, với khả năng tích hợp được với nhiều hệ thống cung cấp cung cấp thông tin để xác thực người dùng như (Active Directory, LDAP Authentication System, RADIUS Server, Certificate) giải pháp giúp cung cấp công cụ quản lý thông tin người dùng thống nhất hỗ khả năng quản trị tập trung cho mục địch định danh và quản lý truy cập trong hệ thống.

 

Một số tính năng chính của giải pháp quản lý định danh và truy cập

  1. Tích hợp xác thực thông qua RADIUS và LDAP: Thực hiện tính năng như RADIUS và LDAP Server, hỗ trợ cung cấp giao diện xác thực người dùng.
  2. Cho phép người dùng tự đăng ký và phục hồi mật khẩu: Hạn chế ảnh hưởng của quản trị viên đối với việc người dùng tự đăng ký tài khoản và khôi phục mật khẩu khi có nhu cầu.
  3. Quản lý Certificate: Quản lý tập trung Certificate, cung cấp xác thực Certificate đối với những truy cập cần bảo mật (ví dụ VPN Client to Site).
  4. 802.1X Authentication: Cung cấp khả năng kiểm soát thiết bị và người dùng ngay từ khi truy cập vào hạ tầng mạng (hạ tầng có dây hoặc không dây), ngăn chặn những truy cập bất hợp pháp không được xác thực.