Computer-aided design (CAD)

Computer-aided design (CAD) là một software solutions về công nghệ máy tính thiết kế một sản phẩm và ghi lại quá trình thiết kế. Cad có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất bằng cách chuyển các sơ đồ chi tiết của sản phẩm, quy trình, dung sai và kích thước của sản phẩm với các quy ước cụ thể cho sản phẩm được đề cập. Nó có thể được sử dụng để tạo ra các sơ đồ hai chiều hoặc ba chiều, sau đó có thể được xoay để xem từ mọi góc độ, thậm chí từ bên trong nhìn ra. Một máy in đặc biệt hoặc máy vẽ thường được yêu cầu để in kết xuất thiết kế chuyên nghiệp

Xem thêm
solution software
vuforia studio

Augmented Reality

Augmented Reality (AR) là một trải nghiệm tương tác của môi trường trong thế giới thực, nơi các vật thể sống trong thế giới thực được tăng cường bởi thông tin nhận thức do máy tính tạo ra, đôi khi qua nhiều phương thức cảm giác, bao gồm thị giác, thính giác, haptic, somatosensory và khứu giác. Software Solutions AR có thể được định nghĩa là một hệ thống đáp ứng ba tính năng cơ bản: sự kết hợp giữa thế giới thực và ảo, tương tác thời gian thực và đăng ký 3D chính xác của các đối tượng ảo và thực. Thông tin cảm giác được phủ lên có thể mang tính xây dựng (nghĩa là phụ gia vào môi trường tự nhiên ), hoặc phá hoại (tức là che giấu môi trường tự nhiên). Trải nghiệm này được kết hợp liền mạch với thế giới vật lý sao cho nó được coi là một khía cạnh nhập vai của môi trường thực. Theo cách này, thực tế tăng cường thay đổi nhận thức liên tục của một thực tế- môi trường thế giới, trong khi thực tế ảo thay thế hoàn toàn môi trường thế giới thực của người dùng bằng một mô phỏng thực tế. Thực tế có liên quan đến hai thuật ngữ đồng nghĩa chủ yếu: thực tế hỗn hợp và thực tế qua trung gian máy tính.

Xem thêm

Product Lifecycle Management (PLM)

Product Lifecycle Management (PLM) là Software Solutions  kế thừa các chiến lược của quản lý doanh nghiệp khi một sản phẩm đi qua vòng đời của nó. Các điều kiện trong đó một sản phẩm được bán (quảng cáo, bão hòa) thay đổi theo thời gian và phải được quản lý khi nó di chuyển qua giai đoạn kế tiếp.

Xem thêm
PLM
Software Solution thingwordx

Industrial IOT

Industrial IOT của PTC đề cập đến các cảm biến, dụng cụ được kết nối với nhau và các thiết bị khác được nối mạng với các ứng dụng công nghiệp của máy tính, bao gồm sản xuất và quản lý năng lượng. Kết nối này cho phép thu thập, trao đổi và phân tích dữ liệu, có khả năng tạo điều kiện cải thiện năng suất và hiệu quả cũng như các lợi ích kinh tế khác, iiot là một sự phát triển của hệ thống điều khiển phân tán (dcs) cho phép mức độ tự động hóa cao hơn bằng cách sử dụng điện toán đám mây để tinh chỉnh và tối ưu hóa các điều khiển quá trình.

Xem thêm