Network Performance Management & Diagnostics

NPM – Quản lý Hiệu suất mạng là gì?

Quản lý hiệu suất mạng là công việc theo dõi hiệu suất của tất cả các thành phần trong mạng ở mức độ chi tiết, nhằm xác định các tắc nghẽn cục bộ về hiệu suất và để đảm bảo hệ thống mạng có thể hoạt động ở mức hiệu suất đúng như yêu cầu và giúp giảm thiểu các vấn đề có thể xảy ra.

Quản lý hiệu suất mạng rất quan trọng trong việc đảm bảo tính sẵn sàng và hiệu suất đáp ứng của các dịch vụ quan trọng. Bất kỳ sự gián đoạn nào khi xảy ra cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất, sự hài lòng của khách hàng dẫn đến tác hại cuối cùng là sự suy giảm doanh thu của doanh nghiệp.

Đội ngũ vận hành hệ thống của doanh nghiệp thường gặp phải các thách thức không nhỏ (thông thường xuất phát từ khiếu nại của người dùng về mạng bị chậm chậm) khi phải nhanh chóng xác định nguồn gốc của sự cố trong một môi trường mạng và dịch vụ vô cùng phức tạp. Tối ưu hóa hiệu suất mạng gần như đã trở thành một yêu cầu bắt buộc khi các công ty đối mặt với quá trình chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng nhanh chóng hơn, với các công nghệ bao gồm hợp nhất trung tâm dữ liệu, ảo hóa, chuyển đổi lên dịch vụ đám mây và phát triển sang các dịch vụ cộng tác và hội thoại phức tạp.

Quản lý Hiệu suất mạng

Giải pháp Quản lý hiệu suất mạng của Netscout mang lại lợi ích

 • Tối ưu hóa hiệu suất mạng để cung cấp các dịch vụ quan trọng.
 • Phòng tránh các sự cố tắc nghẽn mạng bằng cách chủ động quản lý lưu lượng và băng thông mạng.
 • Giải quyết nhanh chóng sự cố suy giảm hiệu suất bằng các phương pháp phân tích gói tin TCP chuyên sâu.
 • Cải thiện chất lượng phân tích với khả năng phân tích lưu lượng, NetFlow và MIB2 trong cùng một giải pháp.
 • Quản lý lưu lượng mạng cơ sở và thời gian đáp ứng ứng dụng để đảm bảo hiệu suất mạng được duy trì thường xuyên.
 • Ưu tiên, điều chỉnh lưu lượng và dịch vụ để tận dụng tài nguyên hệ thống.
 • Kiểm tra và giám sát hiệu suất mạng có dây và không dây để tránh các vấn đề trước, trong và sau khi nâng cấp, chỉnh sửa hệ thống.
 • Giám sát các ứng dụng SaaS của bên thứ ba với thử nghiệm chủ động để đảm bảo tuân thủ thỏa thuận về cấp độ dịch vụ (SLA).

Các tính năng chính của quản lý Hiệu suất mạng

 • Phân tích hiệu suất: Tổng quan về hiệu suất dịch vụ tổng thể so với yêu cầu đáp ứng để duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên tất cả các mạng và tất cả các nền tảng.
 • Bản đồ phụ thuộc dịch vụ: Giảm thiểu rủi ro khi chuyển mạng bằng cách trực quan hóa các mối quan hệ giữa máy khách / máy chủ không nhìn thấy được.
 • Phân tích ứng dụng: Các màn hình theo dõi được tối ưu riêng cho từng giao thức hoặc ứng dụng với các thông số được sử dụng để giúp khắc phục sự cố và cải thiện trải nghiệm người dùng.
 • Phân tích phiên kết nối: Hiển thị chi tiết các phiên kết nối và gói tin để thực hiện các tác vụ điều tra nguyên nhân sự cố mà không cần có thêm sự hỗ trợ từ công cụ của bên thứ ba.

 

THÔNG TIN VỀ HÃNG CUNG CẤP GIẢI PHÁP:

logo extraHop

Netscout

error: Content is protected !!