McAfee® Endpoint Security Web Control

Endpoint Security Web Control cải thiện trên McAfee Site Advisor Enterprise với các thanh công cụ trình duyệt Web Control được cập nhật để cải thiện trải nghiệm người dùng. Tích hợp Kiểm soát Web với Ngăn chặn Mối đe dọa bằng Global Threat Intelligence ™ đảm bảo người dùng an toàn, có uy tín, duyệt web và tải xuống tệp trình duyệt an toàn.

Giải pháp Web Control của McAfee là gì?

McAfee® Endpoint Security Web Control là một giải pháp bảo vệ trình duyệt bằng cách theo dõi hoạt động tìm kiếm và duyệt web trên máy người dùng. Nó bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên các trang web và trong tệp tin được tải. Đội ngũ chuyên gia của McAfee phân tích từng trang web và chỉ định xếp hạng an toàn được mã hóa màu dựa trên kết quả kiểm tra. Màu sắc cho biết mức độ an toàn cho trang web.

Web Control sử dụng kết quả kiểm tra để xác định các mối đe dọa dựa trên web. Phần mềm được cài đặt trên hệ thống máy người dùng sẽ thêm các tính năng xuất hiện trong cửa sổ trình duyệt và kết quả tìm kiếm để thông báo cho người dùng. Bạn sử dụng McAfee ePO để triển khai và quản lý Web Control trên các hệ thống máy người dùng. Cài đặt kiểm soát quyền truy cập vào các trang web dựa trên xếp hạng an toàn của trang web, loại nội dung web chứa và URL hoặc tên miền của trang web đó.

Endpoint Security

Các chức năng chính McAfee® Endpoint Security Web Control

Giải pháp McAfee® Endpoint Security Web Control nhằm bảo vệ hệ thống của bạn bởi các mối đe dọa trên web, phát hiện mối đe dọa và xử lý các vấn đề với tệp tin được tải xuống:

Bảo vệ: Bảo vệ hệ thống của bạn khỏi các trang web độc hại và dữ liệu tải xuống bằng các tính năng Web Control sau:

 • Danh sách chặn và cho phép- Ngăn người dùng truy cập các URL hoặc tên miền cụ thể hoặc luôn cho phép truy cập vào các trang web quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn.
 • Hành động xếp hạng và Chặn danh mục web – Sử dụng xếp hạng an toàn và danh mục web được xác định bởi McAfee để kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào các trang web, trang và tải xuống.
 • Tìm kiếm an toàn – Tự động chặn các trang web rủi ro xuất hiện trong kết quả tìm kiếm dựa trên xếp hạng an toàn của chúng.
 • Tự bảo vệ – Ngăn người dùng vô hiệu hóa plug-in Web Control hoặc gỡ cài đặt hoặc thay đổi tệp tin của Web Control, registry keys, registry values, services, và processes.

Phát hiện: Phát hiện các trang web độc hại bằng các tính năng Web Control:

 • Nút ctrong cửa sổ trình duyệt – Plug-in Web Control hiển thị một nút cho biết xếp hạng an toàn cho trang web. Nhấn vào nút để biết thêm thông tin về trang web.
 • Biểu tượng Web Control trên các trang kết quả tìm kiếm – Một biểu tượng xuất hiện bên cạnh mỗi trang được liệt kê. Màu của biểu tượng cho biết xếp hạng an toàn cho trang web. Di chuột qua biểu tượng để biết thêm thông tin về trang web.
 • Báo cáo trang web – Chi tiết cho thấy cách xếp hạng an toàn được tính toán dựa trên các loại mối đe dọa được phát hiện, kết quả kiểm tra và dữ liệu khác.
 • Bảng điều khiển và màn hình – Hiển thị số liệu thống kê về hoạt động Web Control, bao gồm lượt truy cập và tải xuống từ các trang web theo xếp hạng, loại nội dung và danh sách bị chặn hoặc được phép.
 • Truy vấn và báo cáo – Truy xuất thông tin chi tiết về các sự kiện trình duyệt Web Control và lưu nó trong các báo cáo.

Xử lý: Giám sát và điều chỉnh hành vi Web Control bằng các tính năng này:

 • Khóa liên động với các sản phẩm McAfee khác – Tự động vô hiệu hóa Web Control nếu phát hiện thiết bị web gateway hoặc nếu McAfee® Client Proxy được cài đặt và ở chế độ chuyển hướng.
 • Quét tệp tin được tải xuống – Web Control gửi tệp tin đến giải phát ngăn chặn mối đe dọa (Threat Prevention) để quét. Nếu phát hiện mối đe dọa, Giải phát ngăn chặn mối đe dọa sẽ phản hồi bằng hành động đã được cấu hình như dọn dẹp và cảnh báo người dùng.
 • Bảng điều khiển và màn hình – Giám sát hoạt động để hiểu hoạt động duyệt web, sau đó sử dụng thông tin đó để điều chỉnh cài đặt Web Control
 • Loại trừ – Ngăn chặn Web Control đánh giá hoặc chặn các địa chỉ IP cụ thể.

Web Control thông báo cho người dùng về các mối đe dọa trong khi họ tìm kiếm hoặc duyệt các trang web:

Quản trị viên bảo mật có thể ngăn chặn việc vô hiệu hóa trình cắm trình duyệt, kiểm soát quyền truy cập vào trang web, trang và tải xuống, dựa trên xếp hạng an toàn hoặc loại nội dung. Xác định các trang web bị chặn hoặc cho phép, dựa trên URL và tên miền. Tùy chỉnh thông báo xuất hiện khi người dùng cố gắng truy cập trang web bị chặn và tạo báo cáo chi tiết về việc sử dụng trang web. Endpoint Security Web Control hỗ trợ các chính sách dựa trên người dùng, giúp dễ dàng định cấu hình các chính sách bảo mật và điều khiển người dùng tùy chỉnh.

Tích hợp đầy đủ với McAfee Client Proxy để cung cấp trải nghiệm trình duyệt an toàn, liền mạch.

Xếp hạng an toàn được biên soạn như thế nào

McAfee Labs xác định xếp hạng an toàn bằng các tiêu chí bảo mật mở rộng, sau đó đánh giá kết quả để phát hiện các mối đe dọa phổ biến.

Kiểm tra tự động biên dịch xếp hạng an toàn cho mỗi trang web bằng cách:

 • Tải xuống các tệp để kiểm tra vi-rút và các chương trình không mong muốn đi kèm với bản tải xuống.
 • Nhập thông tin liên hệ vào các hình thức đăng ký và kiểm tra kết quả là thư rác hoặc một khối lượng lớn email không phải thư rác được gửi bởi trang web hoặc các chi nhánh của nó.
 • Kiểm tra các cửa sổ bật lên quá mức.
 • Kiểm tra các nỗ lực của trang web để khai thác lỗ hổng trình duyệt.
 • Kiểm tra các hành vi lừa đảo hoặc gian lận được sử dụng bởi một trang web.

Nhóm Bảo mật Web của McAfee Labs biên dịch kết quả kiểm tra thành các báo cáo an toàn cũng có thể bao gồm:

  • Phản hồi được gửi bởi chủ sở hữu trang web, có thể bao gồm các mô tả về các biện pháp phòng ngừa an toàn được sử dụng bởi trang web hoặc phản hồi cho phản hồi của người dùng về trang web.
  • Phản hồi được gửi bởi người dùng trang web, có thể bao gồm các báo cáo về lừa đảo hoặc trải nghiệm mua sắm xấu.
  • Đang thực hiện, phân tích thời gian thực bởi các chuyên gia bảo mật web của McAfee Labs.
  • Máy chủ McAfee GTI lưu trữ các báo cáo và xếp hạng trang web

THÔNG TIN HÃNG CUNG CẤP GIẢI PHÁP:

macafee