PARASOFT

Tập đoàn Parasoft, có trụ sở chính tại Monrovia, California, là nhà cung cấp giải pháp phần mềm Phòng chống lỗi tự động hàng đầu thế giới. Công ty tư nhân được thành lập vào năm 1987, phát triển và tiếp thị các công cụ và giải pháp phát triển độc quyền để giúp các công ty loại bỏ và ngăn chặn các lỗi phần mềm. Các sản phẩm và dịch vụ AEP từng đoạt giải thưởng của Parasoft giúp khách hàng đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường, giảm đáng kể chi phí phát triển, nâng cao chất lượng phần mềm tổng thể và tăng sự hài lòng của người dùng cuối. Parasoft cam kết xuất sắc về độ tin cậy của phần mềm và cung cấp cho các công ty những công cụ họ cần để thành công.

GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

– TỔNG QUAN

Các giải pháp của Parasoft cung cấp tính năng Thực thi & Tuân thủ Tiêu chuẩn Mã hóa tự động cũng như Phân tích Tiêu chuẩn Mã hóa để giúp kiểm tra mã. Điều này cho phép các tiêu chuẩn mã hóa cho một tổ chức được quét mã nguồn để đảm bảo rằng các nhà phát triển tuân theo các quy tắc đã được thiết lập trong các chính sách chi phối sự phát triển của các ứng dụng. Điều này sẽ giúp các công ty duy trì mức độ kiểm soát chất lượng cao trong việc phát triển phần mềm của họ. Điều này có thể được áp dụng cho cả phát triển nội bộ hoặc phát triển thuê ngoài. Mục đích cuối cùng là cải thiện chất lượng, bảo mật và độ tin cậy của ứng dụng.

– GIẢI PHÁP VÀ MỤC TIÊU

Parasoft cung cấp giải pháp Kiểm toán / Phân tích Mã Nguồn đáp ứng và vượt qua các yêu cầu được liệt kê ở trên. Tất cả những thách thức được mô tả ở trên đều có thể được giải quyết thông qua sự kết hợp của các quy trình và công cụ của Parasoft – trong trường hợp này là Jtest cung cấp ba phương thức phân tích chính:

Thực thi các quy chuẩn mã nguồn:

Jtest cung cấp khả năng chọn các quy tắc chi phối các tiêu chuẩn mã hóa do Công ty ABC quy định. Chúng tôi sẽ sử dụng các quy tắc này để quét và kiểm tra mã nguồn và đánh dấu những mã vi phạm quy tắc. Các quy tắc này sẽ bao gồm các quy ước đặt tên, hiệu quả, quy tắc bảo mật và tiêu chuẩn tuân thủ cũng như các thực tiễn phổ dụng tốt nhất đã được thống nhất trước đó.

Phân tích luồng dữ liệu:

Jtest cũng sẽ có thể phân tích tĩnh luồng dữ liệu để xác định chắc chắn nếu có khả năng bị rò rỉ, ngoại lệ (ví dụ: ngoại lệ con trỏ rỗng)… vv. Các công cụ này sẽ kiểm tra xem có bất kỳ vấn đề nào như tài nguyên được mở nhưng không được đóng đúng cách cũng như các vấn đề bảo mật tiềm ẩn dựa trên luồng dữ liệu hay không.

Phân tích tham số:

Jtest cung cấp khả năng quét mã nguồn và kiểm tra các số liệu nhất định ảnh hưởng đến hiệu suất và khả năng bảo trì. Độ phức tạp Cyclometric là phép đo số điểm quyết định trong phương pháp. Chúng ta có thể đặt một ngưỡng (ví dụ: 20) cho biết ranh giới trên của số điểm quyết định trong một phương pháp mà chúng ta đồng ý là có thể chấp nhận được.

Để đảm bảo rằng chúng tôi có thể quét mã nguồn của bạn, Chúng tôi muốn đề xuất Đánh giá ban đầu về mã của bạn. Điều này sẽ được thực hiện trước khi nghiên cứu yêu cầu, nhưng sau khi bạn có mã nguồn và cho phép chúng tôi cài đặt các giải pháp của chúng tôi trong môi trường của bạn.

Chúng tôi sẽ làm việc trong các bộ quy tắc hiện có của mình dựa trên cấu hình và các phiên bản cho từng giai đoạn sử dụng. Nếu cần phải tùy chỉnh tạo quy tắc mới để đáp ứng mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn vì có một khoản chi phí bổ sung liên quan đến việc tạo quy tắc mới (nếu có). Tuy nhiên, đây sẽ được coi là một dự án khác.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

BÀI VIẾT THAM KHẢO