Network Security

Network Security hay Bảo mật hạ tầng mạng là một thuật ngữ mô tả các công cụ, chiến thuật và chính sách bảo mật được thiết kế để giám sát, ngăn chặn và đối phó với sự xâm nhập trái phép của mạng…

Tìm hiểu thêm

Security and Network Operation Center

Giải pháp SOC & NOC là một giải pháp tổng thể và linh hoạt, được cung cấp trên cơ sở phù hợp với hiện trạng và nhu cầu về bảo mật của khách hàng. Hệ thống trung tâm này có thể giúp bảo mật cho các endpoint khác nhau.

Tìm hiểu thêm

Endpoint Security

Endpoint Security một giải pháp đề xuất cho các thiết bị đầu cuối, ngày nay được phân loại theo các nhóm: không gian làm việc, trung tâm dữ liệu, thiết bị di động hoặc các thiết bị có chức năng đặc thù.

Tìm hiểu thêm

Application Security

Giải pháp bảo mật Ứng dụng mô tả các biện pháp bảo mật ở cấp ứng dụng nhằm ngăn chặn dữ liệu hoặc mã trong ứng dụng bị đánh cắp hoặc chiếm quyền điều khiển. Nó bao gồm các cân nhắc về bảo mật xảy ra…

Tìm hiểu thêm

Networks

Networks Solution – tổng hợp một số giải pháp bảo mật mạng chuyên nghiệp như ADC, Link Load Balancing, Wan Optimization và Tap & Network Packet Broker – hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu trong kết nối mạng và…

Tìm hiểu thêm

Network and Security Testing

Network Security hay Bảo mật hạ tầng mạng là một thuật ngữ mô tả các công cụ, chiến thuật và chính sách bảo mật được thiết kế để giám sát, ngăn chặn và đối phó với sự xâm nhập trái phép của mạng…

Tìm hiểu thêm

Data Security

Data Security đề cập đến quá trình bảo vệ dữ liệu khỏi sự truy cập trái phép và hỏng dữ liệu trong suốt vòng đời của nó. Bảo mật dữ liệu bao gồm mã hóa dữ liệu, mã thông báo và…

Tìm hiểu thêm

Cloud Security

Cloud Security là một tập hợp rộng rãi các chính sách, công nghệ, ứng dụng và điều khiển được sử dụng để bảo vệ IP ảo, dữ liệu, ứng dụng, dịch vụ và cơ sở hạ tầng liên quan của điện toán đám mây.

Tìm hiểu thêm

Access Security

Access Security / Access control là một kỹ thuật bảo mật quy định ai hoặc cái gì có thể xem hoặc sử dụng tài nguyên trong môi trường máy tính. Đó là một khái niệm cơ bản trong bảo mật giúp giảm thiểu rủi ro…

Tìm hiểu thêm

Software & IoT

Phân phối các giải pháp phần mềm (Software) của hãng PTC gồm: Thiết kế 3D với CAD / CAM cùng các giải pháp IoT, thực tế ảo AR và phần mềm quản lý tổng hợp các thiết kế PLM.

Tìm hiểu thêm

Network Security

Tìm hiểu thêm

Security and Network Operation Center

Tìm hiểu thêm

Endpoint Security

Tìm hiểu thêm

Application Security

Tìm hiểu thêm

Networks

Tìm hiểu thêm

Network and Security Testing

Tìm hiểu thêm

Data Security

Tìm hiểu thêm

Cloud Security

Tìm hiểu thêm

Access Security

Tìm hiểu thêm

Software & IoT

Tìm hiểu thêm