McAfee Device Control

Device Control – Ngăn chặn việc sử dụng trái phép các thiết bị lưu trữ ngoại vi.

Tầm quan trọng của Device Control

McAfee Device Control

Thiết bị USB, Máy phát nhạc MP3, CD, DVD và các thiết bị giải trí khác, tuy rất hữu dụng nhưng cũng mang lại những mối đe dọa thực sự cho tổ chức cửa bạn. Kích thước nhỏ và dung lượng lưu trữ khổng lồ chính là điều dễ dàng để dữ liệu bí mật của khách hàng và tài sản trí tuệ có thể bị phơi bày và rơi vào tay kẻ xấu thông qua thất thoát hoặc đánh cắp. Sao bạn biết ai đang lưu trữ những gì trên loại thiết bị? Và ngay cả khi người đó được phép để sử dụng dữ liệu, làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng họ đang bảo mật nó?

Giải pháp Device Control của McAfee

McAfee® Device Control bảo vệ dữ liệu quan trọng được đưa ra ngoài công ty của bạn thông qua thiết bị ngoại vi, như ổ USB, iPod của Apple, thiết bị Bluetooth và đĩa CD và DVD ghi được. Nó cung cấp cho bạn các công cụ để giám sát và kiểm soát việc chuyển dữ liệu từ tất cả các máy tính để bàn và máy tính xách tay, bất kể người dùng và dữ liệu bảo mật ở đâu, ngay cả khi chúng không được kết nối với Mạng lưới công ty.

Các tính năng chính của giải pháp McAfee Device Control

  • Bảo vệ dữ liệu tuyệt đối: Chỉ định chi tiết phần cứng và lọc nội dung, giám sát và chặn dữ liệu bí mật trên bất kỳ thiết bị lưu trữ ngoại vi.
  • Quản lý thiết bị toàn diện: Cho phép quyền sử dụng an toàn của thiết bị ngoại vi, không cần phải chặn toàn bộ làm ảnh hưởng tới hiệu suất công việc
  • Nền tảng quản lý tập trung McAfee ePO: Trung tâm triển khai và quản lý chính sách bảo mật để ngăn chặn mất dữ liệu bí mật thông qua thiết bị ngoại vi
  • Quan trắc toàn diện: Chứng minh nội bộ và phương thức tuân thủ quy định với kiểm toán viên, hội đồng quản trị các thành viên và các bên liên quan khác

 

THÔNG TIN HÃNG CUNG CẤP GIẢI PHÁP:

macafee