Sự khác biệt của IXIA

​Đảm bảo hiệu suất hoạt động cao của mạng có dây, không dây, 3G / 4G / LTE trong thử nghiệm và môi trường thực tế của khách hàng.
Chặn tấn công chiến lược trong khi vẫn đảm bảo trải nghiệm người dùng cao với đánh giá các mối đe dọa từ thế giới thực và các mối đe dọa đang phát triển.
Với khả năng thấu hiểu xuyên suốt trong hệ thống mạng vật lý, ảo hóa, hệ thống SDN và xác định các điểm mù nguy hiểm trong hệ thống của bạn.

Mạng lưới | Bảo mật | Hiệu suất ứng dụng
Luôn giải quyết những bài toán của khách hàng, hệ thống bảo mật, và những thử thách được đặt ra bằng cách dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai qua tình hình hiện tại của khách hàng.

GIẢI PHÁP TỔNG QUAN

Các giải pháp tổng quan và toàn diện của Ixia bao gồm kiểm tra, an ninh, và tầm nhìn. Tài liệu giới thiệu này sẽ giới thiệu bạn tất cả qua video, IOT,… Ngoài ra, tài liệu bao gồm kiểm tra an ninh, khả năng phục hồi an ninh và các mối đe dọa thông minh.

Vietnet Distribution JSC hiện đang là nhà phân phối chính thức của IXIA tại Việt Nam. Các giải pháp tổng quan và toàn diện của Ixia bao gồm kiểm tra, an ninh, và tầm nhìn. Tài liệu giới thiệu này sẽ giới thiệu bạn tất cả qua video, IOT,… Ngoài ra, tài liệu bao gồm kiểm tra an ninh, khả năng phục hồi an ninh và các mối đe dọa thông minh.

error: Content is protected !!