Network & Security Testing – đo kiểm bảo mật là gì?

Network & Security Testing hay còn gọi là đo kiểm an ninh thông tin mạng để kiểm tra rà soát hết tất cả các thiết bị mạng, máy chủ để tìm kiểm các lổ hổng bảo mật và các mối nguy cơ đe dọa tiềm ẩn. Trước khi tiến hành đo kiểm an ninh thông tin nên đảm bảo thực hiện các bước sau:

  • Đảm bảo xác định được các khu vực cần thiết nên được kiểm tra như tường lửa, máy chủ của web, thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến và các hệ thống mở.
  • Luôn cập nhật các bản vá bảo mật mới nhất
  • Người thực hiện đo kiểm bảo mật cần có kinh nghiệm và đủ am hiểu để giải quyết các trường hợp ngoài dự kiến như công cụ không xác định được các lổ hổng mới nằm ngoài chức năng.
  • Người sử dụng Network & Security Testing cần hiểu tường tận về các chính sách bảo mật. Như vậy công việc kiểm tra sẽ dễ dàng hơn khi tuân thủ được các nguyên tắc bảo mật.
  • Lựa chọn công cụ phù hợp với các thiết bị cần đo kiểm để mang lại hiểu quả tốt nhất
Network Security testing
Network & Security testing

Các phần mềm bảo mật cần được đo kiểm an ninh thông tin

  • Hệ thống IDS: Đo kiểm bảo mật phát hiện xâm nhập và giám sát các các cuộc tấn công mạng đồng thời đưa ra cảnh báo cho quản trị mạng
  • Tường lửa: Lớp bảo vệ các kết nối bên trong hệ thống mạng
  • Lọc Url: bảo vệ người dùng cuối trước nguy cơ truy cập vào các web độc hại
  • Anti virus: theo dõi, lọc và cảnh báo các phần mềm độc hại xâm nhập

Tại sao nên đo kiểm an ninh thông tin bảo mật mạng?

Doanh nghiệp có hệ thống an ninh mạng an toàn, các trang web được bảo vệ trước các tấn công bao giờ cũng đảm bảo được sự hoạt động tốt. Khách hàng sẽ ưu tiên lựa chọn web của doanh nghiệp bởi hiệu xusất tải trang nhanh, các trải nghiệm đảm bảo tính an toàn cho cá nhân khách hàng và thông tin khách hàng luôn được an toàn và bảo mật tuyệt đối. Chính nhờ vậy mà tỷ lệ giữ chân khách hàng sẽ tăng lên rất nhiều, góp phần củng cố thương hiệu và tăng cường hiệu suất kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc làm tốt các bước đo kiểm an ninh thông tin sẽ giúp giảm bớt chi phí khôi phục trong trường hợp website và các hệ thống mạng của doanh nghiệp bị tấn công.

Network Security testing - Đo kiểm an ninh thông tin
Tại sao nên thực hiện Network & Security testing?

Thực hiện Network & Security Testing để đo kiểm an ninh thông tin

1/ Đánh giá hạ tầng mạng (Network, Wireless, IoT, SCADA/ICS)

Xác định tất cả các lỗ hổng trong hạ tầng mạng máy tính của doanh nghiệp và bảo vệ các khu vực có rủi ro lớn nhất.

2/ Đánh giá, đo kiểm bảo mật cho phần mềm và ứng dụng di động

Xác định các vấn đề bảo mật phần mềm trong giai đoạn đầu phát triển bằng cách sử dụng các dịch vụ mô hình hóa mối đe dọa.

3/ Network & Security Testing – Đo kiểm an ninh thông tin và các thiếu sót về bảo mật

Bổ sung thiếu sót trong các chính sách bảo mật thông tin của doanh nghiệp với sự tư vấn từ các chuyên gia độc lập. Đánh giá các chính sách hiện tại, tạo ra các chương trình mới đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định và lập chi phí dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp về bảo mật.

Đo kiểm an ninh thông tin
Đánh giá bảo mật cho phần mềm và ứng dụng

4/ Đánh giá kế hoạch ứng phó sự cố

Phản ứng nhanh với vi phạm an ninh, giảm thiểu thiệt hại và thời gian gián đoạn dịch vụ do hệ thống bị tấn công.

5/ Đánh giá bảo vệ và chống thất thoát dữ liệu

Nhận diện các rủi ro, đo kiểm bảo mật về đánh cắp trái phép tài sản dữ liệu của doanh nghiệp hoặc rò rỉ thông tin nhạy cảm. Tìm kiếm mối đe dọa: Xác định các mối đe dọa đến từ bên trong hoặc bên ngoài mạng doanh nghiệp thông qua nhận dạng tình huống và phản ứng chủ động. 

Xây dựng quy trình Network & Security Testing là điều cần thiết mà bất cứ doanh nghiệp hoặc cá nhân, tổ chức nào đang tích hợp hệ thống bảo mật trong hoạt động kinh doanh. Đo kiểm an ninh thông tin và đo kiểm bảo mật sẽ góp phần cho bước đầu bảo vệ dữ liệu thông tin khỏi những kẻ tấn công mạng.

THÔNG TIN HÃNG PHÂN PHỐI GIẢI PHÁP: