Giải pháp Nhận dạng và quản lý truy cập (NAC) là gì?

Giải pháp nhận dạng và quản lý truy cập mạng là giải pháp dùng để quản lý kiểm soát truy cập mạng kết nối của các thiết bị đầu cuối của người thông qua thu thập nhiều nguồn thông tin từ các thiết bị mạng trong hệ thống để xác định và tự động phân loại các thiết bị người dùng theo chính sách truy cập của tổ chức.

Với khả năng tích hợp với nhiều nhà sản xuất thiết bị mạng có dây và không dây, giải pháp hỗ trở khả năng tích hợp linh hoạt ngay cả trong môi trường doanh nghiệp có nhiêu thiết bị mạng khác nhau thuộc các nhà sản xuất khác nhau.

Cùng với đó, giải pháp hỗ trợ nhiều phương pháp để xác định loại thiết bị giúp cho quản trị hệ thống đưa ra được các chính sách kiểm soát phân loại thiết bị và sau cùng là phân quyền truy cập mạng linh hoạt.

>>> Kiểm tra bảo mật mạng hiệu quả với Network Security Testing

 

Tầm quan trọng của giải pháp nhận dạng và quản lý truy cập mạng

Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số với mục tiêu ứng dụng công nghệ vào vân hành và phát triển doanh nghiệp, song song đó, một trong những công nghệ được ứng dụng rất nhiều là Internet vạn vật (IoT), sử dụng IoT như một nền tảng kết nối giúp các thiết bị trong hệ thống hệ thống mạng có thể trao đổi thông tin trực tiếp với nhau. Tuy nhiên việc này sẽ dẫn đến bài toán làm sao kiểm soát các thiết bị IoT (máy in, camera, hệ thống cửa từ, máy chấm công, …) tham gia vào hệ thống mạng, hơn nữa đa phần các thiết bị IoT không được chú trọng thiết kế cho việc bảo mật, rất dễ dàng để hacker tấn công xâm nhập và chiểm quyền điều khiển.

Ngoài ra, hệ thống mạng là một môi trường mở và dễ dàng kết nối, việc xác định phân loại, kiểm soát truy cập mạng và sau cùng là phân quyền truy cập cho các thiết bị đầu cuối là vấn đề tất yếu để đảm bảo mục tiêu mỗi nhóm thiết bị sau khi kết nối mạng được phân đúng quyền truy cập vào hệ thống mạng cho doanh nghiệp.

Giải pháp nhận dạng và quản lý truy cập mạng giúp giải quyết các bài toán trên, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng đo kiểm bảo mật cho việc truy cập hệ thống mạng và cung cấp khả năng nhận biết các thiết bị nào đang kết nối vào hệ thống mạng

>>> Bài viết liên quan: Giải pháp bảo mật cho wifi

Tính năng chính kiểm soát truy cập mạng của Network Access Control

  1. Tầm nhìn: Kiểm soát truy cập mạng để nhận biết các thiết bị đầu cuối đang kết nối vào hệ thống mạng, xác định và phân loại các nhóm thiết bị sau khi truy cập mạng. Cung giao diện tự động đăng ký cho các thiết bị của người dùng là khách khi truy cập hệ thống mạng.
  2. Kiểm soát: Tự động phân quyển truy cập theo các nhóm thiêt bị đã phân loại, hệ thống mạng lúc này có khả năng tự động chuyển kết nối cho từng nhóm thiết bị đầu cuối theo đúng chính sách mà doanh nghiệp đưa ra.
  3. Phản hồi: Tự động cách ly chặn các thiết bị đầu cuối ở giai đoạn kết nối mạng khi nhận được thông tin từ các thành phần bảo mật trong hệ thống là thiết bị đầu cuối tương ứng đang có những truy cập bất thường hoặc truy cập vào nội dung độc hại.

>>> Tìm hiểu thêm về giải pháp tối ưu tốc độ và hiệu suất mạng: