Change Control for Server

Giải pháp Server Security và mức độ quan trọng

Hệ thống máy chủ là một thành phần rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận hành thậm chí là năng suất của tổ chức/doanh nghiệp. Bản chất máy chủ là một máy tính có khả năng xử lý các yêu cầu về các dữ liệu như email, ứng dụng web, cơ sở dữ liệu, và các dịch vụ được public ra bên ngoài. Vì các máy chủ này đảm nhiệm những vai trò quan trọng như vậy nên bất kì sự thay đổi về thông số cấu hình hay cấu trúc dữ liệu cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các dịch vụ chạy trên chúng. Kéo theo việc những thay đổi trong hệ thống máy chủ nếu không được kiểm soát và đánh giá trước khi thực hiện có khả năng gây ra xung đột, vi phạm tính tuân thủ các quy chuẩn an ninh, an toàn thông tin khiến các máy chủ này trở lên dễ dàng bị tân công, đánh cắp dữ liệu hơn từ đó ảnh hưởng đến việc vận hành (hệ thống email bị gián đoạn, các cổng thông tin bị vô hiệu hóa, truy cập đến các máy chủ dữ liệu bị ngắt) và thậm chí còn gây ảnh hưởng đến uy tín cũng như gây tổn thất về tài chính cho tổ chức/doanh nghiệp. Vì vậy việc kiểm soát thay đổi trong những máy chủ quan trọng là một yêu cầu cấp thiết và cần thực hiện càng sớm càng tốt.

Giải pháp Change Control được sinh ra để giải quyết các bài toán liên quan đến vấn đề này. Giải pháp cung cấp khả năng theo dõi liên tục để phát hiện và ngăn chặn những hành vi thay đổi chỉnh sửa không được phép lên hệ thống máy chủ như: thay đổi các file, thư mục quan trọng và cấu hình của máy chủ từ đó giảm thiểu các nguy cơ gây gián đoạn và mất sự tuân thủ của hệ thống máy chủ.

Các tính năng chính của giải pháp Change Control for Server

  • Theo dõi tính toàn vẹn của file (File Integrity Monitoring): tính năng cho phép tổ chức/doanh nghiệp khả năng theo dõi liên tục hệ thống máy chủ và lưu lại các thông tin chi tiết tại thời gian thực như: Ai là người truy cập vào và chỉnh sửa hệ thống? Hành vi này được diễn ra vào thời điểm nào và từ máy tính nào trong mạng? Các trường thông tin (nội dung file, registry, tên chương trình) đã bị thay đổi là gì? Mức độ nghiêm trọng ra sao?… Từ đó cho phép tổ chức/doanh nghiệp dễ dàng tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
  • Kiểm soát thay đổi (Change Control): tính năng cho phép hệ thống IT có khả năng giám sát và ngăn chặn mọi thay đổi mà có nguy cơ gây gián đoạn dịch vụ, đồng thời tự động hóa việc tuân thủ quy định. Ngoài ra tính năng còn giảm thiểu một số các công đoạn cần thực hiện thủ công cũng như đòi hỏi nguồn lực với chuyên môn chuyên sâu.