NEXT GENERATION FIREWALL – TƯỜNG LỬA THẾ HỆ MỚI

Tường lửa (Firewall) là một công cụ bảo mật cơ bản, cần thiết cho mọi Tổ chức và Doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh các mối đe dọa thay đổi hàng ngày như hiện nay, tường lửa thế hệ mới (hay còn gọi là NGFW) ra đời nhằm cải tiến và nâng cao khả năng bảo vệ cho hệ thống mạng.

Next Generation Firewall (NGFW)là gì?

Theo Gartner, Next Generation Firewall viết tắt là NGFW là thiết bị tường lửa có khả năng phân tích sâu vào trong gói tin (Deep-Packet-Inspection) chứ không chỉ giới hạn ở việc phân tích và ngăn chặn ở mức Port và Protocol. NGFW có khả năng phân tích ở cấp độ ứng dụng (Lớp 7 – Application Layer theo mô hình OSI), có khả năng ngăn chặn xâm nhập và cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin về các mối đe dọa từ bên ngoài.

Điểm khác biệt giữa Next Generation Firewall và Firewall truyền thống

Giống như tên gọi, Next Generation Firewall là phiên bản hiện đại, tiên tiến hơn của Firewall truyền thống và chúng mang lại những tác dụng cơ bản tương tự như Firewall. Giống như Firewall thông thường, NGFW hỗ trợ lọc gói tin cả tĩnh (Static Packet Filtering) lẫn động (Dynamic Packet Filtering) và hỗ trợ kết nối VPN nhằm đảm bảo tất cả các kết nối giữa mạng nội bộ và internet qua Firewall đều hợp lệ và an toàn. Cả hai loại tường lửa đều có thể chuyển đổi network và port để ánh xạ IP với nhau.

Bên cạnh đó cũng có những khác biệt cơ bản giữa Firewall và Next Generation Firewall. Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa hai loại Firewall này là NGFW còn có khả năng lọc các gói tin dựa trên ứng dụng. NGFW có quyền kiểm soát rộng hơn và có khả năng nhận diện ứng dụng bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân tích và khớp ký số. NGFW có thể sử dụng sách trắng (Whitelist) hoặc IPS dựa trên ký số (Signature-based IPS) để phân biệt giữa các ứng dụng an toàn và ứng dụng không an toàn, sau đó chúng sẽ được định danh bằng kỹ thuật giải mã SSL. Không giống như hầu hết các loại Firewall truyền thống, NGFW còn có khả năng cập nhật các bản vá, các cơ sở dữ liệu thông tin về mối đe dọa và các cuộc tấn công để kịp thời cập nhật và nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống mạng.

Next Generation Firewall

Lợi ích của việc sử dụng Next Generation Firewall

Các tính năng khác biệt của NGFW tạo ra lợi ích có một không hai cho các Công ty sử dụng chúng. NGFW có thể chặn phần mềm độc hại xâm nhập vào hệ thống mạng, điều mà Firewall truyền thống sẽ không bao giờ có thể làm được. NGFW được trang bị tốt hơn để giải quyết các mối đe dọa cấp tiến mới (APT). NGFW có thể là một sự lựa chọn với chi phí phải chăng cho các Công ty muốn cải thiện khả năng bảo mật cơ bản vì NGFW có thể kết hợp công việc của cả phần mềm chống vi-rút, tường lửa và các ứng dụng bảo mật khác vào trong một giải pháp. Các tính năng này bao gồm khả năng nhận dạng ứng dụng, phân tích, cũng như hệ thống bảo vệ và công cụ nhận thức mang lại lợi ích thấy rõ cho Tổ chức, Doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của NGFW

Trang bị Firewall là một yêu cầu gần như bắt buộc với bất kỳ Tổ chức, Doanh nghiệp nào. Trong môi trường ngày nay, việc trang bị Next Generation Firewall cũng có tầm quan trọng không kém. Các mối đe dọa đối với các thiết bị cá nhân và hệ thống mạng đang phát triển ngày qua ngày. Với tính linh hoạt của NGFW, nó có khả năng bảo vệ các thiết bị và hệ thống mạng khỏi phạm vi bị xâm nhập rộng hơn. Mặc dù NGFW không phải là giải pháp phù hợp cho tất cả mọi Tổ chức, Doanh nghiệp, tuy nhiên các Công ty cũng cần cân nhắc nghiêm túc những lợi ích mà NGFW mang lại, vì chúng thật sự hiệu quả so với chi phí bỏ ra.

THÔNG TIN VỀ HÃNG CUNG CẤP GIẢI PHÁP

logo Fortinet