VECTRA

Vectra là một công ty công nghệ bảo mật máy tính, cung cấp các giải pháp an ninh cho doanh nghiệp. Các giải pháp của hãng bao gồm:

  1. Giải pháp phát hiện tấn công mạng (Network Attack Detection): phát hiện và đánh giá nguy cơ các tấn công mạng trong thời gian thực.

  2. Giải pháp phát hiện tấn công từ trong (Insider Threat Detection): phát hiện và đánh giá các hoạt động nguy hiểm từ nhân viên trong công ty.

  3. Giải pháp phòng chống tấn công (Threat Prevention): chặn các tấn công mạng trước khi chúng gây hại.

  4. Giải pháp quản lý an ninh (Security Management): tổng hợp và quản lý thông tin an ninh từ các nguồn khác nhau trong mạng.

Các giải pháp của Vectra đều tập trung vào việc phát hiện, đánh giá và chặn các tấn công mạng để giúp doanh nghiệp bảo vệ thông tin và tài sản của họ.

 

Giải pháp phát hiện tấn công mạng (Network Attack Detection)

Giải pháp phát hiện tấn công mạng (Network Attack Detection) của Vectra là một hệ thống phát hiện tấn công mạng trong thời gian thực. Nó sử dụng công nghệ machine learning và deep packet inspection để phát hiện các hoạt động nguy hiểm trong mạng.

Giải pháp này cung cấp các tính năng sau:

  1. Phát hiện tấn công: Phát hiện các hoạt động tấn công trong mạng và thông báo cho quản trị viên.

  2. Đánh giá nguy cơ: Đánh giá mức độ nguy cơ của các hoạt động tấn công để giúp quản trị viên quản lý nguy cơ hiệu quả.

  3. Phân tích hành vi: Phân tích hành vi của tấn công để giúp quản trị viên hiểu rõ hơn về tấn công và cách xử lý nó.

  4. Tích hợp với các hệ thống bảo mật khác: Tích hợp với các hệ thống bảo mật khác như firewalls, intrusion prevention systems (IPS), v.v. để tạo ra một hệ thống bảo mật toàn diện.

Với giải pháp phát hiện tấn công mạng của Vectra, doanh nghiệp có thể tự tin hơn khi quản lý an ninh mạng của họ, giúp họ phát hiện và xử lý các tấn công mạng hiệu quả và tăng tính bảo mật cho dữ liệu và tài sản của họ. Nó cũng giúp giảm thiểu thời gian phát hiện và xử lý sự cố, tăng tính linh hoạt và hiệu suất cho hệ thống mạng.

 

Giải pháp phát hiện tấn công từ trong (Insider Threat Detection)

Vectra cung cấp giải pháp phát hiện tấn công từ trong để giúp doanh nghiệp phát hiện và đề xuất các hoạt động của nhân viên có thể là tấn công bên trong hoặc rủi ro cho dữ liệu và hệ thống. Nó sử dụng công nghệ AI và giám sát dữ liệu để phát hiện các hoạt động bất thường và đánh giá rủi ro cho doanh nghiệp. Giải pháp này cũng cung cấp các báo cáo và giải pháp đề xuất để giúp doanh nghiệp quản lý và xử lý các tình huống tấn công từ trong một cách hiệu quả.

 

Giải pháp phát hiện tấn công mạng (Network Attack Detection)

Giải pháp phát hiện tấn công mạng của Vectra sử dụng công nghệ AI và giám sát dữ liệu để phát hiện các hoạt động mạng bất thường và tấn công. Nó cung cấp một cách đồng bộ và toàn diện để phát hiện tấn công từ nhiều nguồn, bao gồm cả tấn công từ bên ngoài và từ trong.

Giải pháp cung cấp một giao diện người dùng dễ sử dụng và các báo cáo chi tiết để giúp doanh nghiệp phát hiện và xử lý các tấn công mạng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nó cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý và bảo vệ dữ liệu và tài sản của họ bằng cách giám sát và phát hiện các hoạt động tấn công trong thời gian thực.

 

Giải pháp phòng chống tấn công (Threat Prevention)

Giải pháp phòng chống tấn công của Vectra cung cấp một cách tự động và thời gian thực để chặn các tấn công mạng trước khi chúng gây thiệt hại. Nó sử dụng công nghệ AI để phân tích và đánh giá các hoạt động mạng, và tự động chặn các hoạt động bất thường hoặc tấn công.

Giải pháp cung cấp một giao diện người dùng dễ sử dụng và các tùy chọn cấu hình cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh các quy tắc phòng chống tấn công để phù hợp với nhu cầu riêng của họ. Nó cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc bảo vệ dữ liệu và tài sản của họ bằng cách chặn các tấn công mạng trước khi chúng gây thiệt hại.

 

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ HÃNG

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

BÀI VIẾT VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ

📌 Để tư vấn / báo giá / demo, vui lòng liên hệ thông tin bên dưới:
📩 Email: sales@vietnetco.vn
🔮 Website: https://vietnetco.vn/demo-form
☎️ Hotline: 1900 6736