Giải pháp cung cấp kết nối không dây bảo mật (Secure Wifi) là gì ?

Khác với giải pháp mạng không dây thông thường chỉ cung cấp kết nối không dây cho thiết bị của người dùng, giải pháp bảo mật mạng không dây còn mở rộng thêm khả năng lọc nội dung độc hại hoặc quản lý các nội dung truy cập của các thiết bị kết nối không dây.

Giải pháp cung cấp kết nối không dây bảo mật hỗ trợ 2 dạng mô hình triển khai giúp doanh nghiệp linh hoạt khi tích hợp và mở rộng hệ thống mạng của mình, 2 dạng mô hình như sau:

  • Sử dụng tường lửa thế hệ mới quản lý các thiết bị cung cấp kết nối không dây và thực hiện kiểm soát nội dung truy cập dựa theo các tính năng bảo mật trên tường lửa (lọc virus, lọc web, lọc ứng dụng, lọc tấn công dò quét, …).
  • Sử dụng Cloud để quản trị các thiết bị cung cấp kết nối không dây, lúc này các chức năng kiểm soát nội dung truy cập sẽ được thực hiện trên chính thiết bị kết nối không dây, hỗ trợ bảo mật cho hệ thống mạng không dây doanh nghiệp tại những chi nhánh không có tường lửa.

 

secure wifi

Tầm quan trọng của Giải pháp cung cấp kết nối không dây bảo mật

Mạng không dây (WiFi) là thành phần luôn có trong hệ thống mạng của doanh nghiệp bởi khả năng cung cấp kết nối linh hoạt và tiện lợi trong việc sử dụng. Song song với sự tiện lợi và linh hoạt thì mạng không dây luôn tìm ẩn những nguy cơ về bảo mật, và khả năng kiểm soát nội dung truy cập của thiết bị người dùng sau khi tham gia hệ thống không dây. Đây cũng là điểm ít chú trọng nhất đối với nhiều nhà cung cấp giải pháp kết nối không dây.

Hơn nữa đối với những doanh nghiệp nhỏ, việc đầu tư hệ thống quản lý các thiết bị cung cấp kết nối không dây luôn là bài toán khó bởi chi phí đầu tư ban đầu lớn song song với bài toán mở rộng hệ thống mạng không dây về sau.

Giải pháp cung cấp kết nối không dây bảo mật là câu trả lời hoàn hảo để giải quyết những bài toán mà doanh nghiệp gặp phải như trên.

 

Một số tính năng chính của Giải pháp cung cấp kết nối không dây bảo mật

  1. Triển khai linh hoạt: Có thể sử dụng tường lửa thế hệ mới hoặc Cloud để làm tính năng quản lý tập trung các thiết bị kết nối không dây.
  2. Kiểm soát nội dung truy cập: Kiểm soát các truy cập độc hai hoặc nội dung dựa theo chính sách của doanh nghiệp ngay trên các thiết bị cung cấp kết nối không dây.
  3. Hiệu suất truy cập cao: Hỗ trợ nhiều công nghệ mới giúp nâng cao hiệu suất truy cập mạng không dây như: 802.11 ac, MIMO, channel bonding, MU-MIMO. Hỗ trợ giải quyết các bài toán vể mạng không dây như roaming, QoS.
  4. Tích hợp: Tích hợp với giải pháp quản lý truy cập mạng và giải pháp sd-wan tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh cung cấp khả năng truy cập mạng tốc độ cao và kiểm soát chặt chẽ các thiết bị đầu cuối kết nối và truy cập vào hệ thống mạng doanh nghiệp.