D3 SECURITY – MỘT GIẢI PHÁP HOÀN CHỈNH CỦA TRIỂN KHAI CÁC NỀN TẢNG BẢO MẬT

Doanh nghiệp đang tìm cách hợp lý hóa và chuẩn hóa các quy trình, thiết lập tự động hóa và điều phối, hoặc tận dụng sức mạnh của MITER ATT & CK để đáp ứng dựa trên ý định, giờ đây doanh nghiệp bạn có thể làm tất cả trên nền tảng phối hợp với bảo mật, tự động hóa và phản hồi (vượt bật) được tích hợp đầy đủ của giải pháp D3 Security

d3 security

NHÂN SỰ, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ

Khi các mối đe dọa trên mạng đang tăng về số lượng và tính xác thực, SOCs đang đấu tranh để đồng bộ hóa nhiều công cụ, nhân viên và hầm chứa dữ liệu trong tổ chức của họ. Giải pháp D3 Security kết hợp các nhiệm vụ của con người và máy móc với nhau để tạo nên một sự phối hợp thống nhất, tập trung các hoạt động cho năng xuất, hiệu quả và dễ sử dụng.

SỰ PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG DỰA TRÊN SỰ VƯỢT BẬC TRONG GIẢI PHÁP D3 SECURITY

D3 Security đã vận hành toàn bộ ma trận MITER ATT & CK để cho phép các đề xuất phản ứng dựa trên chuỗi chống lại những cuộc tấn công, nhằm xác định ý định đối nghịch và dự đoán các bước tiếp theo của chúng. Khả năng vượt lên vô cùng độc đáo này là vô song trong khả năng chống lại các cuộc tấn công tiên tiến.

D3 security

Từ tháng 04 / 2020. Vietnet Distribution JSC trở thành nhà phân phối bảo mật chính thức của D3 Security tại Việt Nam.

Thông tin chính thức xem tại: https://d3security.com/partner/