Network Detection and Response (NDR)

Network Detection and Response (NDR) là gì?

Network Detection and Response (NDR) là giải pháp an ninh mạng được sử dụng để phát hiện và ngăn chặn các hành vi nguy hại ở lớp mạng. Giải pháp có khả năng điều tra và phân tích để phát hiện ra các mối đe dọa, từ đó đưa ra các hình thức phản ứng, ngăn chặn. Ngoài việc phát hiện ra việc xâm nhập của mã độc, giải pháp còn có khả năng phát hiện và ngăn chặn việc lây lan ngang hàng, các mối đe dọa từ bên trong hay ăn cắp dữ liệu… Ngoài ra, giải pháp còn cung cấp tầm nhìn về hiện trạng toàn hệ thống mạng cũng như các sự kiện đang diễn ra từ đó cho phép tổ chức/doanh nghiệp nhanh chóng phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của chúng lên hệ thống.

Network Detection & Response

THÔNG TIN HÃNG CUNG CẤP GIẢI PHÁP:

logo extraHop

error: Content is protected !!