Virtual Security – Bảo mật cho môi trường ảo hóa

Sử dụng một sản phẩm trên tất cả các môi trường

Quản lý rủi ro, giảm chi phí và tiết kiệm thời gian với giải pháp cung cấp nhiều khả năng bảo mật trong một sản phẩm với tính năng quản lý chính sách tự động và khả năng hiển thị trung tâm.

Triển khai bảo mật được tối ưu hóa cho môi trường công nghệ ảo hóa VMware, bao gồm những phát triển mới nhất như NSX và cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo (VDI).

Ngoài công nghệ ảo hóa VMware, Deep Security tích hợp với các vùng chứa và các nhà cung cấp đám mây hàng đầu AWS, Microsoft® Azure, Google Cloud và IBM Cloud để cung cấp cho bạn bảo mật trung tâm dữ liệu và bảo vệ triển khai đa đám mây.

  1. Virtual NFGW
  2. Virtual IPS
  3. Virtual WAF
  4. Virtual ADC
  5. Virtual Secure Web Gateway
  6. Virtual Email Secure Gateway
  7. Virtual DB Security (Ảo hoá Bảo mật Cơ sở Dữ liệu)

THÔNG TIN HÃNG CUNG CẤP GIẢI PHÁP:

logo Fortinet