Thiết bị cân bằng tải Alteon và ứng dụng Alteon

Thiết bị cân bằng tải Alteon có thể làm được gì?

Alteon là thiết bị cân bằng tải thế hệ mới của Radware và có khả năng đảm bảo chất lượng dịch vụ (SLA) cho ứng dụng. Nó cung cấp các tính năng nâng cao cho người dùng đầu cuối với các ứng dụng web, các ứng dụng trên cloud và ứng dụng cho điện thoại di động.

Thiết bị cân bằng tải với khả năng phân phối ứng dụng tốt nhất, hiệu năng mã hóa SSL dữ liệu dẫn đầu thị trường, hỗ trợ tất cả các giao thức mã hóa mới nhất và các dịch vụ nâng cao của công ty nơi mà các thách thức về quản lý vòng đời ứng dụng ảnh hưởng tới hiệu suất ứng dụng web (như quá nặng, nội dung phức tạp).

Alteon – Đảm bảo SLA cho ứng dụng

Thiết bị cân bằng tải Alteon của Radware quản lý SLA thông qua việc giám sát các transaction của người dùng thực tế, tầm nhìn thông qua báo cáo và tối ưu hóa web với Fastview.

Alteon cung cấp cân bằng tải cho web, cloud và các ứng dụng di động.

Thứ gì làm cho Alteon trở nên tốt hơn một thiết bị cân bằng tải thông thường?

Alteon là giải pháp cân bằng tải công nghiệp được xây dựng để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho ứng dung. Giải pháp ALteon bao gồm các tính năng nâng được gán trên thiết bị như Fastview – tối ưu hóa ứng dụng web (WPO), xác thực, ngăn chặn tấn công từ chối dịch vụ nâng cao, ITM / quản lý bang thông cũng như nâng cao khả năng mã hóa SSL và nén. Không giống như các giải pháp truyền thống với tiêu chuẩn dựa trên phương pháp tiếp cận nỗ lực tốt nhất, giải pháp cân bằng tải của thế hệ mới cung cấp đầy đủ SLA cho ứng dụng thông qua việc dự trữ tài nguyên cho mỗi ứng dụng, cho phép thêm các dịch vụ mới không bị thiếu hiệu suất, giám sát người dùng thực, tăng tốc ứng dụng và cung cấp bảo mật.

Alteon được thiết kế để đảm bảo các SLA:

Đảm bảo SLA ứng dụng

Cân bằng tải với khả năng cách ly lỗi, ảo hóa vADC cho từng dịch vụ và ứng dụng, cho phép mở rộng theo cả chiều ngang và dọc khi cần duy trì hiệu năng với ADC – VX, Alteon Virtual Appliance (VA), ALteon VA cho NFV và Alteon VA cho môi trường cloud.

Giám sát SLA ứng dụng

Giám sát theo thời gian thực, chủ động quản trị SLA và đảm bảo với tính năng giám sát ứng dụng (APM) mà không cần cài agent.

Tối ưu hóa hiệu năng web

Tăng tốc hiệu năng các trang web cho các thiết bị đầu cuối và các trình duyệt lên tới 40% với Fastview

Kiến trúc bảo mật nhiều tầng

Cân bằng tải mạng cho các ứng dụng và hạ tầng chống lại các cuộc tấn công mạng, phát hiện tấn công chính xác và báo hiệu DoS, trong mạng biên hoặc trên cloud thông qua hệ thống giảm thiểu tấn công (AMS)