Share this post

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến nay, nhiều doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ trên toàn cầu đã liên tục nhận được các cảnh báo tống tiền bằng hình thức đe dọa tấn công DDOS.

Đã có một số trường hợp hacker phát động các cuộc tấn công cảnh báo và một số doanh nghiệp đã đối mặt với các cuộc tấn công kéo dài. Một trong số các cuộc tấn công này có tác động lớn và đã gây sự chú ý đặc biệt của truyền thông như sự việc Hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán New Zealand bị đánh sập trong 4 ngày liên tục (https://www.bbc.com/news/53918580).

Tuy nhiên, trong khi tin tức truyền thông chỉ mới đưa tin về các cuộc tấn công rõ ràng nhất thì hacker đã liên tục mở rộng phạm vi mục tiêu của chúng, và hiện các chuyên gia của Arbor đã lên tiếng xác nhận về các cuộc tấn công ở hầu hết các thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng.

Quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm về các cuộc tấn công này, tác động và các giải phá ứng phó tại:

Blog: http://e.netscout.com/TtAU60f0m001NXu20NIN9A0

Webinar: http://e.netscout.com/iu6U0AXmfvN009001NN2A0I

Mọi thông tin về giải pháp phòng chống tấn công DDOS, quý khách hàng vui lòng đăng ký tư vấn: https://vietnetco.vn/demo-form

Related Post

5 THáNG MườI, 2021

IOT Nuôi trồng thuỷ...

IoT ngành thuỷ sản là một ứng dụng công nghệ 4.0 quan trọng giúp ngành...

5 THáNG MườI, 2021

IoT ngành công nghiệp...

IoT là công nghệ kết nối vạn vật được ứng dụng sớm nhất trong...

5 THáNG MườI, 2021

IOT Ngành nông nghiệp...

IoT hay internet of thing là thuật ngữ chỉ công nghệ kết nối vạn vật...