Share this post

LogRhythm UEBA phát hiện các mối đe dọa nâng cao bằng cách áp dụng các mô hình mối đe dọa dựa trên kịch bản đồng thời xác định các thay đổi hành vi đáng kể của người dùng.

Chúng ta có thể đang đối mặt với hàng loạt mối đe dọa liên tục, một trong số đó có thể ta chưa biết rằng nó đang tồn tại (Unknown). Trong thực tế, người dùng (Users) đứng đằng sau nhiều mối đe dọa và rủi ro – cho dù là vô tình hay cố ý. Được xem là điểm xâm phạm điển hình của một cuộc tấn công, người dùng rất khó theo dõi và bảo mật. Để đối mặt với thách thức này, cần phải chú ý đến người dùng bằng cách tập trung vào các hành vi của họ.

Công nghệ phân tích hành vi người dùng và thực thể (UEBA) có thể giám sát dữ liệu hoạt động của người dùng và được ghi lại trong nhật ký, phát hiện ra mối đe dọa và những thay đổi hành vi đã biết của người dùng trong hệ thống. UEBA giảm rủi ro  trong doanh nghiệp và cho phép phản ứng nhanh hơn với các cuộc tấn công. Nó cũng đi sâu vào các loại người dùng khác nhau, các mối đe dọa và các use-cases mà UEBA có thể giải quyết.

Detect and Stop Insider Threats in Their Tracks

Insider threats – Các mối đe doạ trong nội bộ là mối quan tâm hàng đầu vì thường khó phát hiện khi một cuộc tấn công xảy ra từ bên trong. Các mối đe dọa trong nội bộ bắt nguồn từ những người dùng có quyền hạn trong nội bộ, chẳng hạn như một nhân viên hiện tại hoặc cựu nhân viên. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người, bao gồm cả người quản lý hay giám đốc điều hành, cần được giám sát kỹ lưỡng. Để phát hiện các mối đe dọa này, chúng ta nên theo dõi các sai phạm hoặc các thay đổi có nguy cơ cao từ mọi hành vi. Ngoài dữ liệu hoạt động (ví dụ: thời gian, máy chủ, địa điểm), thông tin theo ngữ cảnh (ví dụ: nội dung email) có thể giúp xác định hoạt động bất thường hoặc có nguy cơ cao và có thể gây ra mối đe dọa.

LogRhythm UEBA hoạt động như thế nào?

Các mối đe dọa dựa trên người dùng phát sinh theo nhiều cách và có nhiều hình thức. Để bảo vệ hiệu quả tổ chức doanh nghiệp, giải pháp UEBA cần sử dụng các phương pháp phân tích đa dạng để phát hiện, phân tích và ưu tiên các mối đe dọa đó. LogRhythm UEBA cung cấp khả năng giải quyết toàn bộ các cuộc tấn công dựa trên người dùng, từ các mối đe dọa đã biết bằng các phương pháp đã biết (ví dụ: các cuộc tấn công brute force) đến các mối đe dọa chưa biết bằng cách sử dụng các phương thức không xác định (ví dụ như các mối đe dọa trong nội bộ).

LogRhythm UEBA phát hiện các mối đe dọa nâng cao bằng cách áp dụng các mô hình mối đe dọa dựa trên kịch bản đồng thời xác định các thay đổi hành vi đáng kể của người dùng. Nó học hỏi từ môi trường hệ thống riêng biệt, áp dụng máy học để nhận ra những thay đổi trong hành vi của người dùng, gán trọng số cho mỗi mối đe dọa tổng hợp để chỉ ra người dùng có nguy cơ cao.

Ngoài ra, tính năng quản lý sự cố (Case Management) và phản ứng thông minh (SmartReponse) hoạt động song song để tối ưu hóa quy trình làm việc của nhà phân tích để phát hiện và phản ứng mối đe dọa nhanh hơn. Quản lý sự cố cho phép tạo hồ sơ sự cố nhanh chóng để giảm thời gian phát hiện (MTTD) và tạo điều kiện điều tra sự cố hiệu quả. SmartResponse tự động loại bỏ các tác vụ thủ công và cho phép thực thi tập trung các biện pháp đối phó được dàn dựng trước, cho phép phản ứng nhanh với hoạt động của người dùng có hại.

Lợi ích của LogRhythm UEBA

LogRhythm UEBA cải thiện phạm vi bảo mật trên toàn tổ chức doanh nghiệp, cung cấp độ chính xác phân tích để có thể tự tin theo dõi và điều tra người dùng rủi ro. Xử lý dữ liệu tự động, phân tích không điều chỉnh và trực quan hóa mạnh mẽ cung cấp khả năng hiển thị lan tỏa vào hành vi người dùng, giảm thời gian phát hiện sự cố. Khi bộ phận bảo mật có thể triển khai phát hiện mối đe dọa nhanh chóng, họ có thể giảm thời gian phản hồi trung bình (MTTR), nâng cao hiệu quả và điều tra.

Detect and Stop Insider Threats in Their Tracks

Xem thêm về hãng LogRhythm TẠI ĐÂY

Related Post

19 THáNG MườI, 2020

HÀNH VI LỪA ĐẢO TINH VI...

Những gì bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước đây là thư rác đơn...

15 THáNG MườI, 2020

Fortinet South East Asia...

SECURING CHANGE. ENABLING INNOVATION. Chuyển đổi kỹ thuật số & đổi...

17 THáNG CHíN, 2020

CẢNH BÁO XU HƯỚNG...

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến nay, nhiều doanh nghiệp và...

error: Content is protected !!