Share this post

Phát hiện, Quyết định, Phòng thủ
Lastline Detonator tích hợp dễ dàng để phát hiện, ngăn chặn và phản ứng với những tấn công và xâm phạm dữ liệu
Bảo vệ toàn vẹn doanh nghiệp của bạn
Tăng cường những giải pháp có sẵn
Cung cấp tầm nhìn về mã độc tiên tiến cho các công cụ điều tra và bảo mật
Lastline Detonator bảo vệ hệ thống của tổ chức khỏi những hiểm họa ẩn danh và tiên tiến thông qua việc phân tích các đối tượng ở trên hệ điều hành khác nhau (Windows, Mac OSX, Android)
Xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều lớp
Bảo vệ hệ thống mạng và thiết bị đầu cuối – vật lý và ảo hóa
Hỗ trợ các giải pháp sẵn có dành cho hệ thống mạng và thiết bị đầu cuối với cách thức triển khai trên cloud hoặc tải chính trung tâm dữ liệu của khách hàng
Khả năng mở rộng có tính dự đoán
Bảo vệ toàn bộ các vị trí và người dùng
Nền tảng linh động dựa trên phần mềm Lastline cho phép tổ chức mở rộng phạm vi phòng thủ với nền tảng có sẵn, từ một vị trí duy nhất đến không giới hạn sốl ượng các chi nhánh, văn phòng đại diện và văn phòng di động. Giấy phép bản quyền không tính dựa trên vị trí, thiết bị hoặc băng thông. Để tăng cường bảo vệ các mối hiểm họa gây hại đến hệ thống mạng và thậm chí cung cấp tầm nhìn sâu hơn, khách hàng có thể nâng cấp lên phiên bản Lastline Enterprise
Phát hiện ẩn danh để tìm ra nhiều hơn các mã độc
Khả năng phát hiện mạnh mẽ
với mô phỏng toàn hệ thống
Lastline phát hiện các mối đe dọa chưa biết (APTs, ATA, zero-day,…) được thiết kế đặc biệt để né tránh khỏi thiết bị sandbox APT thế hệ đầu tiên. Khi so sánh với các phương thức tiếp cận khác như công nghệ ảo hóa và mô phỏng hệ điều hành, cách thức mô phỏng toàn hệ thống của Lastline cung cấp tầm nhìn sâu nhất vào hành vi của những mã độc chưa biết đồng thời cũng là việc khó nhất để cho các mã độc ẩn danh chạy thoát. Khi mã độc càng cố tấn công càng dễ dàng để Lastline phát hiện chúng, đó là lý do Lastline có thể cung cấp cho khách hàng khả năng phát hiện ra các mã độc chuyên ẩn danh bằng các giải pháp khác không thể.
Phản ứng với các tấn công tiên tiến
Quản trị thông minh hơn
phát hiện ra dấu hiệu, chấm dứt các thông tin thừa
​Lastline Detonator cung cấp thông tin phân tích về mã độc cho hệ thống bảo mật có sẵn của khách hàng. Lastline Detonator cho phép các giải pháp có sẵn này phản ứng ngay lập tức đến các mã độc, bảo vệ tổ chức và người dùng khỏi những xâm phạm nguy hiểm hơn. Việc tích hợp với nhiều nhà cung cấp giải pháp bảo mật khác cho phép tổ chức thực hiện phản ứng nhanh trên phạm vi rộng đối với các mã độc. Bằng các phân loại độ ảnh hưởng của các mã độc Lastline Detonator làm giảm các thông tin thừa và tăng tốc quá trình phản ứng đối với các mã độc.
Tích hợp với hệ thống bảo mật hiện nay
cung cấp đầy đủ thông tin cho hệ thống an ninh bảo mật của tổ chức
Lastline Detonator được thiết kế để hoàn thiện hệ thống an ninh bảo mật bằng cách phát hiện các mã độc tiên tiến và các thông tin tình báo tới các giải pháp tiến trình và quy trình an ninh có sẵn. Tường lửa và tường lửa thế hệ mới (NGFW), IPS, SWGs (Secure Web Gateways), SEGs (Secure Email Gateways), và giải pháp bảo vệ thiết bị cuối có thể triển khai cách chính sách để bảo vệ thiết bị, người dùng và ngăn chặn các kết nối từ các mã độc đã phát hiện.​
Ngăn chặn tấn công và rò rỉ
Chủ động ngăn chặn các mã độc đã biết 
Lastline Detonator cung cấp các thông tin về mã độc tới các thiết bị gateway và giải pháp bảo vệ thiết bị cuối, hỗ trợ hệ thống phản ứng sự kiện
Nhanh chóng phản hồi với các mã độc chưa biết
Trong trường hợp các mã độc hoặc tấn công zero-day chưa biết được phát hiện, nền tảng Lastline cung cấp cho các giải pháp an ninh mạng, bảo mật đầu cuối các thông tin về mã độc được cập nhật theo thời gian thực để tạo ra các luật ngăn chặn các tấn công này.

Phát hiện, Quyết định, Phòng thủ
Lastline Detonator tích hợp dễ dàng để phát hiện, ngăn chặn và phản ứng với những tấn công và xâm phạm dữ liệu
Bảo vệ toàn vẹn doanh nghiệp của bạn
Tăng cường những giải pháp có sẵn
Cung cấp tầm nhìn về mã độc tiên tiến cho các công cụ điều tra và bảo mật
Lastline Detonator bảo vệ hệ thống của tổ chức khỏi những hiểm họa ẩn danh và tiên tiến thông qua việc phân tích các đối tượng ở trên hệ điều hành khác nhau (Windows, Mac OSX, Android)
Xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều lớp
Bảo vệ hệ thống mạng và thiết bị đầu cuối – vật lý và ảo hóa
Hỗ trợ các giải pháp sẵn có dành cho hệ thống mạng và thiết bị đầu cuối với cách thức triển khai trên cloud hoặc tải chính trung tâm dữ liệu của khách hàng
Khả năng mở rộng có tính dự đoán
Bảo vệ toàn bộ các vị trí và người dùng
Nền tảng linh động dựa trên phần mềm Lastline cho phép tổ chức mở rộng phạm vi phòng thủ với nền tảng có sẵn, từ một vị trí duy nhất đến không giới hạn sốl ượng các chi nhánh, văn phòng đại diện và văn phòng di động. Giấy phép bản quyền không tính dựa trên vị trí, thiết bị hoặc băng thông. Để tăng cường bảo vệ các mối hiểm họa gây hại đến hệ thống mạng và thậm chí cung cấp tầm nhìn sâu hơn, khách hàng có thể nâng cấp lên phiên bản Lastline Enterprise
Phát hiện ẩn danh để tìm ra nhiều hơn các mã độc
Khả năng phát hiện mạnh mẽ
với mô phỏng toàn hệ thống
Lastline phát hiện các mối đe dọa chưa biết (APTs, ATA, zero-day,…) được thiết kế đặc biệt để né tránh khỏi thiết bị sandbox APT thế hệ đầu tiên. Khi so sánh với các phương thức tiếp cận khác như công nghệ ảo hóa và mô phỏng hệ điều hành, cách thức mô phỏng toàn hệ thống của Lastline cung cấp tầm nhìn sâu nhất vào hành vi của những mã độc chưa biết đồng thời cũng là việc khó nhất để cho các mã độc ẩn danh chạy thoát. Khi mã độc càng cố tấn công càng dễ dàng để Lastline phát hiện chúng, đó là lý do Lastline có thể cung cấp cho khách hàng khả năng phát hiện ra các mã độc chuyên ẩn danh bằng các giải pháp khác không thể.
Phản ứng với các tấn công tiên tiến
Quản trị thông minh hơn
phát hiện ra dấu hiệu, chấm dứt các thông tin thừa
​Lastline Detonator cung cấp thông tin phân tích về mã độc cho hệ thống bảo mật có sẵn của khách hàng. Lastline Detonator cho phép các giải pháp có sẵn này phản ứng ngay lập tức đến các mã độc, bảo vệ tổ chức và người dùng khỏi những xâm phạm nguy hiểm hơn. Việc tích hợp với nhiều nhà cung cấp giải pháp bảo mật khác cho phép tổ chức thực hiện phản ứng nhanh trên phạm vi rộng đối với các mã độc. Bằng các phân loại độ ảnh hưởng của các mã độc Lastline Detonator làm giảm các thông tin thừa và tăng tốc quá trình phản ứng đối với các mã độc.
Tích hợp với hệ thống bảo mật hiện nay
cung cấp đầy đủ thông tin cho hệ thống an ninh bảo mật của tổ chức
Lastline Detonator được thiết kế để hoàn thiện hệ thống an ninh bảo mật bằng cách phát hiện các mã độc tiên tiến và các thông tin tình báo tới các giải pháp tiến trình và quy trình an ninh có sẵn. Tường lửa và tường lửa thế hệ mới (NGFW), IPS, SWGs (Secure Web Gateways), SEGs (Secure Email Gateways), và giải pháp bảo vệ thiết bị cuối có thể triển khai cách chính sách để bảo vệ thiết bị, người dùng và ngăn chặn các kết nối từ các mã độc đã phát hiện.​

 

Ngăn chặn tấn công và rò rỉ
Chủ động ngăn chặn các mã độc đã biết 
Lastline Detonator cung cấp các thông tin về mã độc tới các thiết bị gateway và giải pháp bảo vệ thiết bị cuối, hỗ trợ hệ thống phản ứng sự kiện
Nhanh chóng phản hồi với các mã độc chưa biết
Trong trường hợp các mã độc hoặc tấn công zero-day chưa biết được phát hiện, nền tảng Lastline cung cấp cho các giải pháp an ninh mạng, bảo mật đầu cuối các thông tin về mã độc được cập nhật theo thời gian thực để tạo ra các luật ngăn chặn các tấn công này.

Related Post

13 THáNG MộT, 2021

Bảo vệ Dữ liệu Hợp...

Tuần này, chúng tôi đã công bố bản phát hành mới nhất của MVISION...

22 THáNG MườI HAI, 2020

Data Information Security –...

Data Information Security đề cập đến việc bảo vệ thông tin dữ liệu...

22 THáNG MườI HAI, 2020

Giải pháp quản lý vòng...

Để có được một sản phẩm mới, doanh nghiệp cần lên kế hoạch cho...