Share this post

Nền tảng Predictive Flash Storage
​Flash đang thay đổi xu hướng thế giới. Flash mang lại trải nghiệm hiệu năng tuyệt đối, liên tục sẵn sàng, và điện toán đám mây linh hoạt thông qua những phân tích tiên đoán được tích hợp trong ​Unified Flash Fabric.

​All Flash Arrays
Sự kết hợp hiệu năng nhanh của flash và khả năng phân tích dự đoán để cung cấp những dữ liệu nhanh và tuyệt vời nhất

Tìm hiểu thêm

 

Adaptive Flash Arrays
Sự kết hợp tối ưu hóa của kiến trúc Flash với phân tích dự đoán đáp ứng dữ liệu nhanh nhất

Tìm hiểu thêm
​InfoSight
​Dự đoán và phòng tránh những vấn đề rủi ro lúc vận hành ứng dụng, dữ liệu để tránh và giảm thiểu thời gian khắc phục sự cố

Tìm hiểu thêm

 

​Unified Flash Fabric
Với một kiến trúc duy nhất hợp nhất điều đó cho phép sử dụng Flash cho tất cả ứng dụng của doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm

 

Timeless Storage
Với điện toán đám mây lớn và linh hoạt như lời cam kết của chúng tôi đối với thành công của khách hàng
Tìm hiểu thêm

 

Giải thích Unified Flash Fabric
Unified Flash Fabric là sự kết hợp giữa All Flash và ​Hybrid Flash Arrays trong một kiến trúc hợp nhất duy nhất. Hãy tìm hiểu bằng cách nào bạn có thể thay đổi hệ thống của bạn ​để có hiệu quả giải quyết đầy đủ các nhu cầu hiệu suất ứng dụng.
Tổng chi phí sở hữu giảm 33-66%
Duy trì 1.2M+ IOPS với sub-ms độ trễ. Mở rộng đến hơn 8PB trong một cụm
Luôn sẵn sàng
99,9997% đo dựa trên thời gian hoạt động trên cơ sở toàn bộ cài đặt.
Điện toán đám mây linh hoạt
Hoạt động hiệu quả với lưu trữ tập trung quản lý trên đám mây, lưu trữ ựa trên năng lực và bao gồm tất cả các giấy phép.

Related Post

17 THáNG CHíN, 2020

CẢNH BÁO XU HƯỚNG...

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến nay, nhiều doanh nghiệp và...

21 THáNG TáM, 2020

SIEM TOOLS: PHẦN MỀM...

Phần mềm LogRhythm SIEM – phần mềm phát hiện và phản ứng sớm...

28 THáNG BảY, 2020

Detect and Stop Insider...

LogRhythm UEBA phát hiện các mối đe dọa nâng cao bằng cách áp dụng các...

error: Content is protected !!