Trường Sĩ quan Thông tin nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022

Hưởng ứng kỷ niệm Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022, Trường Sĩ quan Thông tin đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, qua đó động viên khuyến khích đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên quan tâm tích cực tham gia các hoạt động khoa học công nghệ nói chung và nghiên cứu khoa học nói riêng.

Vào sáng 18/5, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Mít-tinh kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, vơi chủ đề: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Thiếu tướng Trần Minh Tâm, Chính ủy Binh chủng TTLL dự và chỉ đạo; tham dự có đại biểu Phòng Khoa học quân sự; về phía Trường Sĩ quan Thông có đại tá Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, đại diện cán bộ, giảng viên, học viên các cơ quan, khoa, đơn vị; lãnh đạo, chuyên gia công ty Cổ phần Vietnet; các chuyên gia nước ngoài của Hãng Keysight; các đại biểu học viện, nhà trường tại khu vực Nha Trang; Đại biểu sở ban ngành tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Minh Tâm, Chính ủy Binh chủng TTLL nhấn mạnh: trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin liên lạc) đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Trong đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường quan tâm xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhà trường đã triển khai hoàn thành 01 đề tài hợp tác quốc tế theo nghị định thư và nhiều đề tài NCKH cấp Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, đề tài, sáng kiến cấp trường. Tiếp tục mở rộng và tăng cường các hoạt động hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế, đặc biệt trong việc xây dựng, phát triển Trung tâm Công nghệ thông tin – Ngoại ngữ theo mô hình Công viên phần mềm Quân đội.

Trong những năm tới, khoa học công nghệ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ. Việc thực hiện Chiến lược phát triển Hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra yêu cầu ngày càng cao cho nhiệm vụ giáo dục đào tạo nói chung và nhiệm vụ KHCN của Nhà trường, do đó đồng chí Chính ủy Binh chủng yêu cầu Nhà trường cần phải đổi mới công tác tổ chức, quản lý nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; tích cực triển khai các nội dung hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các học viện, nhà trường, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội.

Tại hội nghị Trường Sĩ quan Thông tin trao giải cho các 02 tập thể và 15 cá nhân có thành tích cao trong hội thi sáng tạo khoa học công nghệ năm 2022 cấp Nhà trường, đây là những sản phẩm có chất lượng, tính ứng dụng thực tiễn cao được lựa chòn từ 44 sản phẩm đăng kí dự thi, trong đó có 34 sản phẩm của cán bộ, giảng viên và 10 sản phẩm của học viên, sinh viên. Có 13 sản phẩm thuộc lĩnh vực mô hình, sáng kiến cải tiến kĩ thuật, 30 sản phẩm thuộc lĩnh vực phần mềm CNTT và 01 phim huấn luyện.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 2022, Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin liên lạc) đồng phối hợp với Công ty cổ phần phân phối VietNet và hãng Keysigh tổ chức Hội thảo quốc tế “Giải pháp công nghệ về an toàn, an ninh thông tin trong chuyển đổi số, xây dựng chương trình trường học thông minh, thách thức mới, cơ hội mới năm 2022”.

Hội thảo đã được nghe các chuyên gia quốc tế Keysight, VietNet báo cáo nhiều chuyên đề khoa học hữu ích như: thực trạng an toàn an ninh thông tin trên thế giới và Việt Nam; góc nhìn chuyển đổi số; Diễn tập đối kháng tác chiến không gian mạng; ứng dụng công nghệ trong mô hình trường học thông minh, bảo đảm an toàn thông tin….

Đây là một hoạt động tiêu biểu về Khoa học công nghệ, có ý nghĩa quan trọng, nhằm giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong nước và quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào xây dựng trường học thông minh, chính phủ điện tử, đào tạo đội ngũ sĩ quan, chuyên viên ngành công nghệ thông tin, tác chiến không gian mạng và là tiền đề quan trọng để Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin liên lạc) và Công ty cổ phần phân phối VietNet, Keysigh xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.