Share this post

Bảo mật vùng biên cùng với sự phát triển trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, điện toán đám mây là một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ. Kéo theo đó, các công nghệ, lĩnh vực liên quan cũng sẽ được tập trung đẩy mạnh, điển hình là điện toán biên. Với sự phát triển nhanh trong lĩnh vực này, yêu cầu được đặt ra là cần có các công nghệ secure edge hay bảo mật cạnh biên để đảm bảo sự an toàn.

Secure edge là gì?

Secure edge hay còn gọi là bảo mật vùng biên giúp đảm bảo an toàn cho các dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống điện toán đám mây khỏi các nguy cơ xâm nhập.

Secure Edge

Các tính chất liên quan đến Secure edge:

  • Bảo mật ngoại vi: Quyền truy cập vào các tài nguyên secure edge sẽ được bảo mật thông qua các đường dẫn được mã hóa, tường lửa, kiểm soát truy cập
  • Bảo mật ứng dụng: Ngoài việc bảo mật các liên kết mạng, các thiết bị và ứng dụng chạy điện toán biến cũng sẽ được bảo mật
  • Bảo mật dữ liệu: Tự động nhúng bảo mật để dữ liệu ứng dụng được lưu trữ cục bộ trên các thiết bị. Cung cấp cho công nghệ thông tin các điều khiển cấp ứng dụng bất kể thiết bị có được quản lý thiết bị di động (MDM) hay không.
  • Phát hiện các mối đe dọa: Công nghệ phát hiện mối đe dọa, nguy hiểm được tích hợp vào secure edge nhằm phát hiện các vấn đề tìm ẩn đảm bảo tính an toàn cho mạng cho điện toán đám mây.
  • Quản lý lỗ hổng bảo mật
  • Vá lỗi theo chu kỳ: Tự động vá lỗi để đảm bảo độ an toàn và giảm nguy cơ tấn công tiềm ẩn.

Các tính năng của Secure edge 

Bảo mật vùng biên

Secure edge network

Để kết nối hệ thống mạng thứ hai với hệ thống mạng đầu tiên, tại một số điểm sẽ phải thực hiện kết nối giữa hai mạng này. Thiết bị mà qua đó các mạng có thể sử dụng để kết nối với nhau sẽ được gọi là thiết bị “cạnh”.

  • Secure edge network hay còn gọi là bảo mật các liên kết mạng, chuyên về thiết kế và triển khai các mạng không dây doanh nghiệp.
  • Tính di động tạo cơ hội sử dụng công nghệ và ứng dụng để cách mạng hóa cách làm việc, học tập và vui chơi. Nó cho phép một thế hệ người dùng mới dựa vào thiết bị di động để thực hiện hầu hết mọi thứ. Secure Edge cung cấp hệ thống di động an toàn được tùy chỉnh cho người dùng duy nhất và các ứng dụng độc đáo của bạn

Secure edge gateway

Secure edge gateway hay bảo mật vùng biên (cổng cạnh) là yếu tố cốt lõi trong lĩnh vực điện toán đám mây. Hệ thống này cung cấp các chức năng cổng — kết nối các cảm biến / nút ở một đầu, cung cấp một hoặc nhiều chức năng cục bộ và mở rộng giao tiếp hai chiều cho đám mây. Một cổng cạnh có thể cung cấp sức mạnh tính toán cho nhiều ứng dụng phục vụ một hoặc nhiều khách hàng. 

Secure edge data center

Ngành công nghiệp thế giới đang dần trở nên kỹ thuật hóa và số hóa ngày một phổ biến hơn. Doanh nghiệp cần nhiều các giải pháp công nghệ tiên tiến để việc mở rộng và triển khai nhanh chóng cơ sở hạ tầng và các nhà máy. 

Secure edge data center chính là một giải pháp dành riêng cho ngành công nghiệp hiện nay và trong tương lai. Đưa công nghệ thông tin ngày càng phổ biến và áp dụng nhiều hơn đến doanh nghiệp công nghiệp để tích hợp dữ liệu trong việc điều khiển máy móc dễ dàng.

Secure edge là một giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu của doanh nghiệp và tổ chức trên hệ thống đám mây. Giúp bảo mật vùng biên an toàn, hiệu quả.

Related Post

9 THáNG MườI MộT, 2020

Virtual ADC là gì? Tại...

Chúng ta đang sống trong thời đại chứng kiến sự phát triển không...

19 THáNG MườI, 2020

HÀNH VI LỪA ĐẢO TINH VI...

Những gì bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước đây là thư rác đơn...

10 THáNG MườI, 2020

Giải pháp đảm bảo an...

Ngày nay, trong kỷ nguyên kỹ thuật số một vấn đề thách thức lớn...