Augmented Reality (AR)

Augmented Reality là gì?

Industrial Augmented Reality có rất nhiều ứng dụng thực tế, nơi bắt đầu phụ thuộc vào việc biết nơi bạn sẽ nhận được ROI (Return On Investment) nhanh nhất, có ý nghĩa nhất. Các trường hợp sử dụng này nổi bật như cung cấp việc áp dụng dễ dàng, lợi nhuận rõ ràng, lợi ích hữu hình và lộ trình để mở rộng quy mô.

Sản Phẩm : Vuforia

 

vuforia studio

Ứng Dụng & Giải pháp Augmented Reality

AR Solutions for Manufacturing : Cách mạng hóa lực lượng lao động của bạn với các hướng dẫn công việc tăng cường và đào tạo giáo dục để nâng cao các kỹ năng, hiệu suất, thời gian hoạt động, an toàn và hiệu quả tổng thể.

AR Solutions for Service :Trao quyền cho kỹ thuật viên của bạn với quyền truy cập thời gian thực vào thông tin có liên quan và các doanh nghiệp vừa và nhỏ để giải quyết vấn đề nhanh hơn, giảm chi phí dịch vụ và làm hài lòng khách hàng của bạn.

AR Solutions for Sales &Marketing :Sử dụng những cách mới để củng cố thương hiệu của bạn, xây dựng nhu cầu và rút ngắn chu kỳ bán hàng.

Sản Phẩm : Vuforia là một nền tảng AR doanh nghiệp toàn diện, có thể mở rộng. Bộ giải pháp phạm vi rộng của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp công nghệ AR phù hợp cho mọi khách hàng dựa trên nhu cầu kinh doanh của họ.

 

THÔNG TIN HÃNG PHÂN PHỐI GIẢI PHÁP:

logo ptc