Product Lifecycle Management (PLM)

Product Lifecycle Management là gì?

Product Lifecycle Management là phá vỡ các silo tổ chức để tăng hiệu quả, cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng và thúc đẩy sự đổi mới giữa các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu.

các nhà sản xuất tận dụng lợi thế cạnh tranh của chủ đề digital thread/twin , thiết kế thế hệ, In 3D, IoT công nghiệp và AR để thúc đẩy đổi mới. Các ứng dụng vượt trội của chúng tôi phục vụ để phối hợp dữ liệu đa hệ thống, cho phép nhóm của bạn phá vỡ các silo, giảm thời gian tiếp thị, giảm chi phí, cải thiện chất lượng và thúc đẩy đổi mới hơn nữa.

Product Lifecycle Management

Sản Phẩm Product Lifecycle Management

Windchill là phần mềm Product Lifecycle Management hàng đầu trong ngành từ PTC. Kiến trúc mở Windchill, cho phép tích hợp dễ dàng với các hệ thống doanh nghiệp khác, giúp bạn nhanh chóng thấy giá trị từ phần mềm PLM của mình. Với chức năng vượt trội toàn diện và các ứng dụng dựa trên nhiệm vụ và vai trò có thể định cấu hình cao, bạn có thể mở rộng quyền truy cập vào dữ liệu sản phẩm có giá trị cho các bên liên quan, những người không thường sử dụng PLM trong khi tránh sự tùy biến và phức tạp quá mức.

Đối với các nhà sản xuất bắt tay vào chuyển đổi kỹ thuật số, Windchill cung cấp một nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp kết nối thông minh. Bằng cách cho phép một luồng thông tin kỹ thuật số, các nhà sản xuất có thể xây dựng một bộ đôi kỹ thuật số, đầu tư vào công nghệ IIoT, tận dụng thực tế tăng cường để hợp tác tốt hơn hoặc khám phá thiết kế tổng quát và In 3D

Ứng dụng và giải pháp

Cho Product Data Management : Quản lý dữ liệu đa CAD trong một hệ thống bằng cách tích hợp chặt chẽ với Creo, SolidWorks, AutoCAD và các công cụ CAD khác

BOM Management : Áp dụng cách tiếp cận tập trung vào bộ phận để quản lý Hóa đơn vật liệu của bạn

Change and Configuration Management : Thực hiện các thay đổi năng động, phối hợp trong toàn doanh nghiệp để cung cấp thông tin chính xác, theo thời gian thực

Platforms, Options, and Variants: Thiết kế với các cấu trúc nền tảng và quản lý các tùy chọn và biến thể

Manufacturing Process Planning and Work Instructions : Đảm bảo kế hoạch sản xuất và phát triển sản phẩm

Quality Management : Liên tục cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm các trường hợp dịch vụ

THÔNG TIN HÃNG PHÂN PHỐI GIẢI PHÁP Product Lifecycle Management:

logo ptc