Share this post

Hiện tại các trung tâm cơ sở dữ liệu đã và đang ngày càng lớn mạnh về quy mô và tốc độ, tăng trưởng cùng tốc độ này là độ phát triển và độ phức tạp của các cuộc tấn công, chiến dịch APT nhắm tới các trung tâm dữ liệu. Trung tâm dữ liệu là hệ thống chứa đựng những thông tin quan trọng nhất phục vụ kinh doanh của tổ chức, do vậy việc bảo vệ trung tâm dữ liệu là việc quan trọng hàng đầu của các nhóm vận hành.

McAfee là nhà nghiên cứu và cung cấp các sản phẩm bảo mật trên 30 năm, hãy theo dõi webinar để biết được McAfee cung cấp nền tảng bảo mật dành cho trung tâm dữ liệu như thế nào.

Link xem webinar: https://vietnetco.vn/webinar38

McAfee IPS + ATD Protecting Data Center by NextGen IPS