CAD / CAM

CAD là gì?

Thiết kế có sự trợ giúp của máy tính là một cách để tạo ra các bản vẽ 2D và mô hình 3D của các sản phẩm trong thế giới thực trước khi chúng được sản xuất. Với CAD 3D, bạn có thể chia sẻ, đánh giá, mô phỏng và sửa đổi thiết kế một cách dễ dàng, mở ra cánh cửa cho các sản phẩm sáng tạo và cạnh tranh được tiếp thị nhanh chóng.

Tạo, phân tích, xem và chia sẻ các thiết kế sản phẩm bằng cách sử dụng CAD 2D và 3D, với khả năng thiết kế mô hình đựa trên tham số và trực tiếp.

3D CAD

Tạo mô hình kỹ thuật số cho sản phẩm của bạn với bộ công cụ thiết kế sản phẩm mạnh mẽ nhất trong ngành.

solution software

Simulation and Anlysis

Sử dụng các mô hình kỹ thuật số để phân tích, mô phỏng thiết kế của bạn trong điều kiện thế giới thực.

Augmented Reality

Sử dụng thực tế Augmented để chia sẻ các thiết kế của bạn ở quy mô trong thế giới thực với các bên liên quan ở bất cứ đâu trên thế giới.

Model – Based Definition (MBD)

Nhúng tất cả thông tin sản xuất sản phẩm cần thiết (PMI) trực tiếp vào mô hình của bạn, nơi mọi người đều có thể truy cập dữ liệu.Concept Design

Khám phá các tùy chọn thiết kế sản phẩm của bạn và giới thiệu các sản phẩm sáng tạo hơn, giảm công việc dư thừa.

Smart Connected Design

Thay thế các dự định thiết kế bằng các kinh nghiệm nhờ vào IoT. Sử dụng dữ liệu sản phẩm trong thế giới thực áp dụng vào thiết kế của bạn.

THÔNG TIN HÃNG PHÂN PHỐI GIẢI PHÁP:

logo ptc